Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Program Wieloletni IO. Zadanie 3.1 Rozwój wodo i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych

Wyszukiwarka artykułów

Artykuły popularno-naukowe Publikacje naukowe

Pokaż nowe artykuły   Pokaż wszystkie artykuły

Znalezionych artykułów: 638
Anonim. Instalacje do nawodnień kroplowych w sadach i jagodnikach. Podkoronowe mini zraszanie w sadach i jagodnikach. IMUZ rok ???
Pobierz PDF
Ayaz M., Sesveren S. ,, Evaluation of the ground-water levels and salinity in irrigable areas using geographical information system /GIS/”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2019/III(1), s.263-278
Pobierz PDF
Babik I. Wpływ typu gleby i nawadniania na plonowanie i skład chemiczny brokuła. Acta Agrophysica, 2006, 7 (4).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Bąk B. Ocena redukcji ewapotranspiracji buraków cukrowych na podstawie wielkości opadów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Bąk B., Łabedzki L. Assessing drought severity with the relative precipitation index and the standardized precipitation index. Journal of water and land development No.6,2002.
Pobierz PDF
Bąk B., Łabędzki L. Weryfikacja 10 i 20-dniowej prognozy wskaźnika standaryzowanego opadu SPI. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1 Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Bąk B., Łabędzki L. Zależność między suszą meteorologiczną a rolniczą w uprawie buraka cukrowego w okresie wiosennym na glebach o różnej retencji użytecznej. Acta Agrophysica, 2008, 11(2).
Pobierz PDF
Banaszkiewicz B., Grabowska K., Panfil M. Charakterystyka warunków opadowych Pojezierza Iławskiego i Chełmińsko-Dobrzyńskiego w latach 1951-2000. Acta Agrophysica, 2009, 13(3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Banaszkiewicz B., Grabowska K., Szwejkowski Z. Charakterystyka opadów atmosferycznych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2002. Acta Agrophysica, 2004, 3 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Banaszkiewicz B., Grabowska K., Szwejkowski Z. Charakterystyka zmienności opadów atmosferycznych wybranych stacji Pojezierza Mazurskiego w latach 1951-2000. Acta Agrophysica, 2008, 12(1).
Pobierz PDF
Bartoszek K., Banasiewicz I. Agrometeorologiczna charakterystyka okresu wegetacyjnego 2005 w rejonie Lublina na tle wielolecia 1951-2005. Acta Agrophysica, 2007, 9 (2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Baryła A., Ptach W. The analysis of changes of water stres In clay soil on the bachground of weather conditions in Puczniew area. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 3/2013(1).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Bejger R., Nicia P., Zadrożny P. ,, Comparison of selected chemical properties of water of Budzień-Krępa canal and ,, Błoto Kraków” peatland in Lower Odra Valley” Acta Agrophysica 26(2) 2019, s. 45-52.
Pobierz PDF
Białousz J. Nawadnianie zgodne z ustalonym planem. Telemetron- magazyn telemetryczny nr1/19/12 marzec 2019, s. 70-73
Pobierz PDF
Biesiada A., Kędra K. Wpływ zabiegów polepszających wschody na wzrost, plonowanie i zawartość makroskładników w liściach kopru ogrodowego (Anethum gravedens L.) uprawianego na zbiór wczesny. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Hortorum Cultus Nr 11 (4) 2012.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Biniak- Pieróg M., Biel G., Szulczewski W., Żyromski A.,, Evaluation of methods of comparative analysis of sums of atmospheric precipitation measured with the classical method and with a contact-less laser rain gange”Ann. Warsaw Univ. of Life Sci- SGGW, Land Reclam. 47(4),2015: 371-382
Pobierz PDF
Biniak-Pieróg M. Występowanie posuch atmosferycznych w półroczu letnim we Wrocławiu - Swojcu w latach 1961-2010. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2014/III/1 (Sep 2014).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Biniak-Pieróg M., Krajewska J., Żyromski A. Wieloletnie tendencje maksymalnych wartości temperatury powietrza w półroczu letnim. Acta Agrophysica, 2009, 14(2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Biniak-Pieróg M., Żyromski A., Rolbiecki R., Rolbiecki S. Dynamika wzrostu sosny zwyczajnej na gruncie porolnym w warunkach mulczowania w trzecim roku uprawy.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Boryczka J., Stopa-Boryczka M. Cykliczne wahania temperatury i opadów w Polsce w XIX-XXI wieku. Acta Agrophysica, 2004, 3 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Bosa K., Jadczuk-Tobiasz E., Majewska M., Kalaji M. H. Wydajność aparatu fotosyntetycznego oraz produktywność gruszy odmiany ‘Konferencja’ w zróżnicowanych warunkach nawadniania i zaopatrzenia w potas. Katedra Sadownictwa SGGW w Warszawie, Spotkanie zorganizowane w ramach współpracy z Sekcją Sadownictwa Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, 2012.
Pobierz PDF
Breś W., Marek J. Wpływ terminu sadzenia roślin na stan odżywienia mikroskładnikami doniczkowych odmian chryzantem z grupy time w uprawie całorocznej. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Hortorum Cultus nr 4 (1) 2005.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Bugajski P. Analiza niezawodności funkcjonowania oczyszczalni Bioblok PS-50 z zastosowaniem metody Weibulla. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2014/II/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Bugajski P. Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni SBR-Biorac w Książu Wielkim w latach 2000-2004. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2006/3/1.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Bugajski P., Chmielowski K., Cupak A., Wąsik E.Wpływ ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych na zmienność stężeń zanieczyszczeń w ściekach poddanych procesom oczyszczania.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2016, s. 517-526
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Bugajski P., Chmielowski K., Cupak A., Wąsik E.Wpływ ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych na zmienność stężeń zanieczyszczeń w ściekach poddanych procesom oczyszczania.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2016, s. 517-526
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Bugajski P., Wałęsa A. Ocena niezawodności działania przydomowej oczyszczalni ścieków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2010/02.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Błażejszyk K., Kasperska- Wołowicz W., Łabędzki L., Kunert A. Multi-annual fluctuations in precipitation and their hydrological and ecological consequences in regional scale. Regional Hydrological Impacts of climatic Change-Hydroclimatological Variability Publ. 296,2005.
Pobierz PDF
Błażewicz J., Żarski J., Dudek S., Kuśmierek – Tomaszewska R.Influence of sprinkler irrigation and nitrogen fertilization on the quality of malt and wort from barley grains.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/1/2017, s.1469-1481
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Błażewicz J., Zembold- Guła A., Żarski J., Dudek S., Kuśnierek- Tomaszewska R. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem w technologii uprawy jęczmienia browarnego na wydajność procesu słodowania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Błażewicz J., Zembold-Guła A., Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem w technologii uprawy jęczmienia browarnego na wydajność procesu słodowania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/06.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Chmielowski K., Bąk P., Kurek K. Sprawność działania oczyszczalni ścieków w Dobczycach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2012/03/1.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Chmielowski K., Kurek K., Bąk P. Efektywność oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni w Lipnicy Wielkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2012/03/1.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Chmielowski K., Ślizowski R. Ocena skuteczności oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu-Wielopolu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2010/02.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Chmielowski K., Wałęga A. Filtry piaskowe o przepływie pionowym jako drugi stopień oczyszczania małych ilości ścieków bytowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/06.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Chmura K., Dzieżyc H., Piotrkowski M. Reakcja ziemniaków średnio wczesnych oraz średnio późnych i późnych na czynnik wodny w warunkach gleb kompleksów pszennych i żytnich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2012/01/2.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Chohura P., Komosa A. Stan odżywienia pomidora szklarniowego uprawianego w podłożach inertnych Cz. I Makroelementy. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Hortorum Cultus nr 2 (2) 2003.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Chohura P., Komosa A. Stan odżywienia pomidora szklarniowego uprawianego w podłożach inertnych Cz. II Mikroelementy. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Hortorum Cultus nr 2 (2) 2003.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Chylińska E., Nowak L. Efekty plonotwórcze nawożenia i deszczowania stosowanego na terenach odłogowanych. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Formatio Circumiectus nr 5 (2) 2006.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Csaba J., Ratonyi T., Harsanyi E., Szeles A. Situation and development possibillities of irrigation in Hungary. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 3/2013(1).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Czarnecka M. Opady w czasie występowania odwilży glebowych na Pomorzu. Acta Agrophysica, 2005, 5 (3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Czarnocki Sz., Paluszkiewicz J. Zawartość wybranych metali ciężkich w wodach odciekowych ze składowiska odpadów w Woli Suchożebskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2014/II/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Czerniak T., Słowik K., Piątkowski M. Wpływ nawadniania kropelkowego i deszczowania na wzrost i owocowanie wiśni w trzech systemach pielęgnowania gleby. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Dembek R., Żarski J., Łyszczarz R. Niedobory opadów atmosferycznych na łąkach dwu – i trzykośnych w rejonie Bydgoszczy.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Demivel E., Odemis B.Determination of vegetative and generative characteristics of defferent cottan varieties under drought stress.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/1/2016, s. 1169-1177
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Dmowski Z., Dzieżyc H., Chmura K. Porównanie potrzeb wodnych buraka cukrowego określanych przez sumę opadów oraz liczbę dni z opadem. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/05.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Doroszewski A., Wróblewska E., Jóźwicki T., Mizak K. Ocena szkód w roślinach sadowniczych i ogrodniczych powodowanych przez przymrozki w maju 2011 roku. Acta Agrophysica, 2013, 20(2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Dragańska E., Rynkiewicz I., Panfil M. Częstotliwość i intensywność występowania przymrozków w Polsce północno-wschodniej w latach 1971-2000. Acta Agrophysica, 2004, 3 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Dronka G., Treder W. Nawadnianie a opłacalność produkcji owoców. Ulotka informacyjna nr 193, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa.
Pobierz PDF
Drupka S. Stan i perspektywy nawodnień podkoronowych. Konferencja, Stan i perspektywy rozwoju nawodnień w ogrodnictwie, Warszawa 1986.
Pobierz PDF
Drupka S., Soćko S. Nowe rozwiązania techniczne i ich zastosowanie w instalacjach do nawodnień umiejscowionych opracowanych w IMUZ. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Dudek S., Kuśmierek- Tomaszewska R., Żarski J., Szterk P. Ocena potrzeb i efektów deszczowania bobiku w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/2013.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Dudek S., Kuśmierek- Tomaszewska R., Żarski J., Szterk P. Ocena potrzeb i efektów deszczowania rzepaku ozimego w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/2013.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J. Klasyfikacja okresów posusznych na podstawie bilansu wody łatwo dostępnej w glebie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/03.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J. Wpływ deszczowania i nawożenia azotowego na plonowanie rzepaku ozimego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Dudek S., Żarski J., Kuśmierek R. Ocena potrzeb wodnych i efektów nawadniania kuprówki pospolitej. Acta Agrophysica, 2004, 3 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Dudek S., Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R. Reakcja kukurydzy na nawadnianie w świetle wyników wieloletniego eksperymentu polowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Dudek S., Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R. Wpływ deszczowania na plonowanie bobiku uprawianego na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/06.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Dudek S., Żarski J., Kuśnierek-Tomaszewska R. Reakcja kukurydzy na nawadnianie w świetle wyników wieloletniego eksperymentu polowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Dudek S., Żarski J., Kuśnierek-Tomaszewska R. Wpływ deszczowania na plonowanie bobiku uprawianego na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Duran B., Żarski J. Niedobory opadów atmosferycznych w uprawie kapusty głowiastej białej i marchwi w rejonie Bydgoszczy w latach 1981-2010. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2013/02/1.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Durau B. Przegląd rozwiązań nawodnień stosowanych w polowej uprawie pomidora i ogórka .Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich.Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Durło G.B. Klimatyczny bilans wodny okresów wegetacyjnych w Beskidach Zachodnich. Acta Agrophysica, 2007, 10(3).
Pobierz PDF
Dyśko J. Porównanie różnych systemów nawadniania w uprawie papryki pod folią wysoką. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Dyśko J., Kaniszewski S. Badania nad nawadnianiem pomidora w uprawie na wełnie mineralnej. Instytut Warzywnictwa, 1996.
Pobierz PDF
Dyśko J., Kaniszewski S. Nawadnianie pomidorów w uprawie pod osłonami. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 1984.
Pobierz PDF
Dyśko J., Kaniszewski S. Wpływ wilgotności gleby na plonowanie papryki. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice 1989.
Pobierz PDF
Dyśko J., Kaniszewski S. Wykorzystanie pomiarów promieniowania słonecznego w procesie nawadniania pomidora uprawianego w tunelach foliowych. Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1993.
Pobierz PDF
Dyśko J., Kaniszewski S., Kowalczyk W. Wpływ fertygacji zalewowej na wzrost i rozwój rozsady pomidora szklarniowego uprawianego w podłożu organicznym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/05.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Dziamski A.,Stypczyńska Z. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na zróżnicowanie morfologiczne dwóch odmian prosa ( Panicum miliaceum L.) na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Elkner K., Kaniszewski S. Effect of drip irrigation and mulching on quality of tomato fruits. Research Institute of Vegetable Crops Skierniewice, 1995.
Pobierz PDF
Eymontt A. Projektowanie i badania systemów nawadniania kroplowego. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Fascella G., Rouphael Y.,, Influence of container volume and irrigation system on photosynthesis, water productivity and growth of potted Euphorbia x lomi”Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 2017, nr 16(3): 163-171
Pobierz PDF
www.acta.media.pl
Figas A., Sawilska A., Rolbiecki R., Tomaszewska- Sowa M.Morphological characteristics of achenes and fertility plants of cup plant ( Silphium perfoliatum L.) obtained from micropropagation growing under irrigation.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/2/2016, s. 1363-1372
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Figas A., Siwik-Ziomek A., Rolbiecki R., Tomaszewska- Sowa M.,, Effect of irrigation on some growth parameters of cup plant and dehydrogenase activity in soil“.Ann. Warsaw Univ. of Life Sci- SGGW, Land Reclam. 47(4),2015: 278-288
Pobierz PDF
Figas A., Tomaszewska-Sowa M., Rolbiecki R. Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost rożnika przerośniętego ( silphium perfoliatum l.) uprawianego na glebie bardzo lekkiej z sadzonek uzyskanych w wyniku mikrorozmnażania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 10/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Figas A., Tomaszewska-Sowa M., Rolbiecki R. Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum l.) uprawianego na glebie bardzo lekkiej z sadzonek uzyskanych w wyniku mikrorozmnażania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/10.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Folaciński P., Szarek Ł. ,, Analiza pracy układu do retencji wody opadowej na terenie obiektu P+R w Warszawie” Scientific Review Engineering and Environmental Science, 28(3) 2019, s. 455-464
Pobierz PDF
Fosińska M., Nowicki, A. Czart A. Analiza produkcji wybranych gatunków warzyw w Polsce oraz grupy producenckiej ‘DAUKUS’ w latach 2011-2014.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Frydel K., Miller A. Zmiany stanów wód gruntowych na tle zmian klimatycznych w Nadleśnictwie Kaliska. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2014/II/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Gądek W., Środula A. The evalution of the design flood hydrographs determined with the Hydroprojekt method in the ganged catch ments. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2014/IV/3 (Dec 2014).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Gąsiorek E., Kamińska J., Musiał E., Rojek M. Porównanie wyników pomiarów elementów meteorologicznych uzyskanych metodą klasyczną i za pomocą stacji automatycznej wykorzystywanych do obliczania składowych bilansu cieplnego pszenicy jarej. Acta Agrophysica, 2009, 14(1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Gąsiorek E., Musiał E.,, Wyznaczanie wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) z zastosowaniem rozkładu gamma”Przegląd Naukowy- Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2014 nr 23(3): 237-249.
Pobierz PDF
http://iks_pn.sggw.pl
Gąsiorowska B., Anna Płaza A., Makarewicz A., Cybulska A. Wpływ warunków termiczno-opadowych na rozwój i plon owsa uprawianego w rejonie środkowo-wschodniej Polski. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Gąsiorowska B., Płaza A., Rzążewska E., Waranica M. ,, Effect of precipitation and temperature conditions of Central East Poland on feed valne of European naize cultivars cultivated for silage” Acta Agrophysica 26(2) 2019, s. 53-60.
Pobierz PDF
Gąsowska M., Oleszczuk R., Urbański J., Baryła A. Analiza zmian położenia wód gruntowych i uwilgotnienia na fragmencie systemu nawodnień podsiąkowych w glebie torfowo-murszowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich.Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Gniadzik Z. Na co zwrócić uwagę , planując fertygację? Sad Nowoczesny V 2014.
Pobierz PDF
www.hortpress.com
Górski T. Wpływ sumowania opadów atmosferycznych na postać dystrybuanty. Acta Agrophysica, 2007, 9 (3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Grabarczyk S. Przyrodnicze i techniczne przesłanki nawodniań ogrodniczych w Polsce. Konferencja, Stan i perspektywy rozwoju nawodnień w ogrodnictwie, Warszawa 1986.
Pobierz PDF
Grabarczyk S., Rzekanowski C. Przyrodnicze i techniczne przesłanki zastosowania nawodnienia kroplowego w Polsce. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych. Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Grabowska K., Banaszkiewicz B. Wpływ temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na plonowanie grochu siewnego w środkowej Polsce. Acta Agrophysica, 2009, 13(1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Grabowska K., Banaszkiewicz B., Szwejkowski Z. Niedobory i nadmiary opadów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2002. Acta Agrophysica, 2004, 3 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Gregorczyk A., Michalska B. Zmienność temperatury powietrza w Szczecinie w latach 1949-2008. Acta Agrophysica, 2011, 17(2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Gruca Z. Wpływ nawadniania na wzrost i plonowanie borówki wysokiej. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, I Ogólnopolska Konferencja Borówkowa, 1997.
Pobierz PDF
Gruca Z., Pacholak E. Wpływ nawadniania plantacji borówki wysokiej na efekty produkcyjne. Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa, 1993.
Pobierz PDF
Grygorczuk- Peterson E. Wpływ opadów atmosferycznych na skład wód zbiornika wodnego Zarzeczny woj. podlaskie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2008/5.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Grygoruk M., Mirosław-Świątek D., Okruszko T., Okke Batelaan, Szatyłowicz J. Szacowanie ewapotranspiracji rzeczywistej zakrzaczeń brzozowych na torfowisku niskim na podstawiedobowych zmian stanów wód podziemnych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2011: t. 11 z. 4 (36) 121–136.
Pobierz PDF
wydawnictwo@itep.edu.pl
Grzelak B., Żarski J. Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia azotem na plonowanie dwóch odmian kukurydzy na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Gudarowska E., Szewczuk A. Wpływ nawadniania i agrożelu na jakość podkładki Pumiselet i jednorocznych drzewek dwóch odmian brzoskwini. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Gudarowska E., Szewczuk A., Pędzich- Czaplicka M.The growth and yielding of peach tress cultivated in vidges in irrigation conditions.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/1/2017, s.567-576
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Gula P.,Treder W. Minizraszacz „Mgiełka” zastosowanie i sposoby montażu. Instrukcja Upowszechnieniowa ISK. Nr 98; 1989.
Pobierz PDF
Gurgul-Baran K. A comparison of hydrological drought characterstics defined by the pot and SPA methods in the Dunajec river basin. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2014/IV/3 (Dec 2014).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Głowacka A., Noszczyk T., Zygmunt M., Gawronek P., Mitka B., Pluta M. Comparison of effectiveness of measuring concrete water dam with terrestrial laser scanners:RIEGL VZ-400,Z+F IMAGER 5010. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2014/IV/3 (Dec 2014).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Hachaj P., Tutro M. Flow patterns for dryling and wetting of a retentions reservoir bed-numerical modeling. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2014/IV/3 (Dec 2014).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Hachoł J., Bondar-Nowakowski E. Wpływ sposobu zagospodarowania strefy przybrzeżnej cieków na naczyniowe rośliny wodne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2014/II/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Hassan Aljanabi. Badania hydrauliczne samoregulujących się zwilżaczy. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Hewelke P. Określanie parametrów nawodnień kroplowych z zastosowaniem metody symulacyjnej. Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1993.
Pobierz PDF
Hewelke P., Kuklik V. Zmiany uwilgotnienia gleby pod wpływem zwilżania kroplowego. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Hewelke P., Kuklik V., Wojtach J. Badania rozkładu potencjału wilgotnościowego przy punktowym dostarczaniu wody do gleby. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Hewelke P., Żakowicz S. Wybrane zagadnienia z problematyki mikronawodnień. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Hołownicki R., Treder W. Nawadnianie a technologie produkcji sadowniczej – stan obecny i potrzeby. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Hołownicki R., Treder W., Gula P. Dozownik przepływowy do nawozów – DPN-23. Zasady instalowania, obsługi i działania dozownika przepływowego do nawozów, Zakład Doświadczalny Mechanizacji Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Pobierz PDF
Hutorowicz H., Grabowski J., Olba-Zięty E. Częstotliwość występowania okresów posusznych i suchych w dwóch mezoregionach Pojezierza Mazurskiego. Acta Agrophysica, 2008, 12(3).
Pobierz PDF
Jagieliński R. Zastosowanie nawodnienia kroplowego w praktyce w sadzie jabłoniowym i gruszowym. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Janowski J. Badanie zasolenia podłoża szklarniowego przy nawadnianiu kroplowym. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Jarosz Z. Wpływ rodzaju nawożenia potasowego na plonowanie pomidora szklarniowego uprawianego w różnych podłożach. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Hortorum Cultus nr 5 (1) 2006.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Jaroszewska A. Analiza wykorzystania wody przez wiśnię w różnych warunkach wodnych i nawozowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/06.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Jaroszewska A. Wpływ nawadniania podkoronowego i nawożenia mineralnego na wybrane wskaźniki żyzności gleby lekkiej użytkowanej sadowniczo. Cz.1. Gęstość objętościowa i zapasy wody glebowej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Jaroszewska A. Wpływ nawadniania podkoronowego i nawożenia mineralnego na wybrane wskaźniki żyzności gleby lekkiej użytkowanej sadowniczo. Cz.2. Odczyn gleby i zawartość wybranych makroskładników. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Jaroszewska A. Zawartość barwników asymilacyjnych w liściach drzew pestkowych w zależności od nawadniania i nawożenia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Jaroszewska A., Podsiadło C. Analiza wykorzystania wody przez śliwę w różnych warunkach wodnych i nawozowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Jaroszewska A., Podsiadło C., Kowalewska R. Wpływ warunków wodnych na zawartość makro i mikro składników w liściach drzew pestkowych cz.I śliwa odm. Amers i Cacańska Rana. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1 Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Jaroszewska A., Podsiadło C., Leśniak E., Kowalewska R. Efekty produkcyjne nawadniania i nawożenia mineralnego w uprawie niektórych gatunków drzew pestkowych w rejonie Niziny Szczecińskiej. Acta Agrophysica, 2009, 13(3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Jaroszewska A., Podsiadło C., Rumasz-Rudnicka E. Wpływ nawadniania podkoronowego oraz nawożenia mineralnego na aktywność fotosyntetyczną trzech gatunków drzew pestkowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Jaroszewska A., Podsiadło C., Rumasz-Rudnicka E. Wpływ nawadniania podkoronowego oraz nawożenia mineralnego na aktywność fotosyntetyczną trzech gatunków drzew pestkowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Jaroszewska A.,, Wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na aktywność fotosyntetyczną i zużycie wody w odniesieniu do plonowania wiśni odmiany ,Kelleris 16’Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 2015, nr 14(5): 109-120
Pobierz PDF
www.acta.media.pl
Jawecki B., Marszałek J., Pawęska K., Sobota M., Malczewska B.Budowa i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących przepisów.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2016, s. 501-516
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Jawecki B., Marszałek J., Pawęska K., Sobota M., Malczewska B.Budowa i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących przepisów.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2016, s. 569-580
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Jaznach J. Najprostsze sposoby ujęcia wody dla potrzeb nawadniania kroplowego. I Krajowe sympozjum na temat nawadniania kroplowego ISK, Skierniewice, 1978.
Pobierz PDF
Jeske M., Pańka D., Rolbiecki S. Wpływ sposobu nawadniania ziemniaka na porażenie bulw przez patogeny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/2013.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Jeznach J. Aktualne trendy w rozwoju mikronawodnień. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/06.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Jeznach J. Analiza działania zwilżaczy w systemie nawodnień kroplowych. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Jeznach J. Analiza metod obliczeń hydraulicznych przewodów nawadniających w systemach nawodnień kroplowych. Komitet Melioracji V Wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Jeznach J. Niezawodność systemów nawodnień kroplowych w różnych warunkach środowiskowych. Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1993.
Pobierz PDF
Jeznach J. Ocena działania nawodnień kroplowych na wybranych obiektach. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Jeznach J. Propozycja obliczania przewodów nawadniających z rozbiorem na trasie. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Jeznach J. Zmiany równomierności wydatku zwilżaczy w trakcie eksploatacji. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Jeznach J., Pierzgalski E. Eksploatacja nawodnień kroplowych na obiekcie Przyborowice. Komitet Melioracji V Wydziału Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Jeznach J., Pierzgalski E. Równomierność wydatku zwilżaczy w nawodnieniach kroplowych. Problematyka melioracji w nauczaniu i badaniach naukowych, Konferencja naukowa z okazji 40-lecia studiów melioracyjnych w SGGW-AR, Warszawa 1986.
Pobierz PDF
Jeznach J., Sokołowski J. Nowe rozwiązanie filtra do nawodnień kroplowych. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Jurczuk S. Nawodnienia podsiąkowe jako podstawa ochrony rolniczo użytkowanych torfowisk na przykładzie obiektu melioracyjnego Góra w dolinie Narwi. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 2011, 4.
Pobierz PDF
redakcja@sitmw.pl
Jurczuk S. Rola nawodnień podsiąkowych w zwiększaniu retencji wodnej małych dolin rzecznych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Nr 1( 31) 2005.
Pobierz PDF
http://iks_pn.sggw.pl/
Kaca E., Mioduszewski W. Woda w rolnictwie. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 2012, 55 (1).
Pobierz PDF
redakcja@sitmw.pl
Kaczmarczyk S., Rakowski D., Koszański Z., Podsiadło C., Biczak R. Activity of some physiological processes and yield of spring wheat and triticale as effect of supplemental irrigation and fertilization. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, 1999, 193 Agricultura (73):53-64.
Pobierz PDF
Kaczor G., Bugajski P. Ocena pracy oczyszczalni ścieków typu Ecolo-chief w Spytkowicach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2007/1.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kaczor G., Bugajski P., Chmielowski K.Wpływ lokalizacji oczyszczalni ścieków na temperaturę dopływających do niej ścieków.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2016, s. 615-626
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kalbarczyk E. Niedobory opadów atmosferycznych ograniczających plon pszenżyta jarego w północno-zachodniej Polsce. Acta Agrophysica, 2008, 11(2).
Pobierz PDF
Kalbarczyk E., Kalbarczyk R. Wpływ warunków termicznych i opadowych na agrofenologię ziemniaka średnio wczesnego w Polsce. Acta Agrophysica, 2004, 3 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Kalbarczyk R., Kalbarczyk E. Czasowo-przestrzenna struktura opadów atmosferycznych w okresie wegetacji różnych grup wczesności ziemniaka w Polsce. Acta Agrophysica, 2004, 4 (3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Kalbarczyk R., Kalbarczyk E. Potrzeby i niedobory opadów atmosferycznych w uprawie ziemniaka średnio późnego i późnego w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kaniszewski S. Kroplowe nawadnianie warzyw. Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach 1993.
Pobierz PDF
Kaniszewski S. Kroplowe nawadnianie warzyw. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice 1987.
Pobierz PDF
Kaniszewski S. Tendencje i kierunki nawadniania kroplowego warzyw w świecie i w Polsce. Konferencja, Stan i perspektywy rozwoju nawodnień w ogrodnictwie, Warszawa 1986.
Pobierz PDF
Kaniszewski S. Wpływ nawadniania i nawożenia na plon i stan odżywienia pora. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 1982.
Pobierz PDF
Kaniszewski S. Wpływ nawadniania kroplowego i mulczowania folią na plon pomidorów polowych. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 1992.
Pobierz PDF
Kaniszewski S. Wpływ nawadniania kroplowego i mulczowania na plonowanie ogórków uprawianych z siewu i rozsady. Instytut Warzywnictwa Skierniewice, 1997.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Babik I., Babik J. Wpływ nawadniania i ściółkowania na plon selera korzeniowego w uprawie ekologicznej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kaniszewski S., Bąkowski J. Wpływ nawadniania i nawożenia azotem na zawartość makro- i mikroskładników w zgrubieniach selera korzeniowego. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice 1982.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Dyśko J. Efektywność różnych systemów nawadniania w uprawie pomidora pod osłonami. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Dyśko J., Babik M. Wpływ nawadniania i fertygacji kroplowej azotem na plonowanie warzyw korzeniowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kaniszewski S., Dyśko J., Babik M. Wpływ nawadniania i fertygacji kroplowej azotem na plonowanie warzyw korzeniowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kaniszewski S., Elkner K. Wpływ nawożenia azotem i nawadniania na plon i jakość owoców dwóch wysokich odmian pomidora uprawianych przy palikach. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 1990.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Jagoda J. Wpływ nawadniania i wzrastających dawek nawozów mineralnych oraz rozstawy na plon kapusty późnej. Biuletyn Warzywniczy XVII, Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 1975.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Kowalski A., Dyśko J.Effect of irrigation and organic fertilization on the yield of crisphead lettuce grown under ecological conditions.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/1/2017, s.545-553
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kaniszewski S., Kuc B., Dyśko J. System kapilarnego nawadniania. Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach, Politechnika Warszawska.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Kuc B., Krzemiński J., Olczyk P. Rozwój systemów nawadniania kroplowego w warzywnictwie na przestrzeni ostatnich lat. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Perłowska M. Wpływ wilgotności gleby na plon cebuli oraz jej jakość i trwałość przechowalniczą. Biuletyn Warzywniczy XXXII Instytut Warzywnictwa Skierniewice, 1988.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Rumpel J. Effects of Irrigation, Nitrogen Fertilization and Soil Type on Yield and Quality of Cauliflower. Journal of Vegetable Crop Production, 1998.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Rumpel J. The effect of soil type and irrigation on the yield of celeriac. Research Institute of Vegetable Crops, Skierniewice.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Rumpel J., Dyśko J. Effect of drip irrigation and fertigation on growth and yield of celeriac. Vegetable crops research bulletin 50, Research Institute of Vegetable Crops, Skierniewice, 1999.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Rumpel J., Dyśko J. Respone of late white cabbage to fertigation and broadcast nitrogen application. Vegetable crops research bulletin 50, Research Institute of Vegetable Crops, Skierniewice, 1999.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Umięcka L. Wpływ różnych typów gleb i nawadniania na plon i trwałość przechowalniczą selera. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 1986.
Pobierz PDF
Kaniszewski S., Umięcka L. Wpływ typu gleby i nawadniania na plon i przechowanie pora przy uprawie z siewu wprost do gruntu. Biuletyn Warzywniczy XXVIII, Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 1985.
Pobierz PDF
Kanownik W., Policht- Latawiec A., Wiśnios M.,, The effect of purifi ed sewage discharge from a sewage treatment plant on the hysicochemical state of water in the receiver”Ann. Warsaw Univ. of Life Sci- SGGW, Land Reclam. 48(3),2016: 267-284
Pobierz PDF
Kielak Z. Ocena potrzeb wodnych w oparciu o kryteria glebowe i roślinne. I Krajowe sympozjum na temat nawadniania kroplowego ISK, Skierniewice, 1978.
Pobierz PDF
Kielak Z., Antoszewski R., Kaniszewski S. Ocena niektórych metod pomiaru wilgotności gleby w warunkach laboratoryjnych. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 1977.
Pobierz PDF
Kiełbasa P. Wpływ nawadniania plantacji ziemniaków na właściwości fizyczne bulw. Acta Agrophysica, 2011, 17(1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Klamkowski K., Sekrecka M., Fonyódi H., Treder W. 2006. Changes in the rate of gas exchange, water consumption and growth in strawberry plants infested with the two-spotted spider mite. J. Fruit Ornam. Plant Res. 14: 155-162.
Pobierz PDF
Klamkowski K., Treder W. 2002. Influence of a rootstock on transpiration rate and changes in diameter of an apple tree leader growing under different soil water regimes. J. Fruit Ornam. Plant Res. 10: 33-39.
Pobierz PDF
Klamkowski K., Treder W. 2008. Kalibracja sond pojemnościowych dla wybranych podłoży organicznych i mineralnych. Calibration of a capacitance probe for selected growth media. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 16: 205-211.
Pobierz PDF
Klamkowski K., Treder W. 2008. Response to drought stress of three strawberry cultivars grown under greenhouse conditions. J. Fruit Ornam. Plant Res. 16: 179-188.
Pobierz PDF
Klamkowski K., Treder W. 2009. Zużycie wody przez rośliny truskawek w uprawie pod osłonami. Estimation of water consumption by strawberry plants cultivated under greenhouse conditions. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 18: 63-70.
Pobierz PDF
Klamkowski K., Treder W., Orlikowska T. Wpływ długotrwałego deficytu wody w podłożu na wybrane parametry fizjologiczne roślin trzech odmian maliny.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr III/1/2015, .
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Klamkowski K., Treder W., Sowik I., Tryngiel- Gać A., Masny A. Porównanie reakcji trzech odmian truskawki uprawianych w szklarni na deficyt wody. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Klamkowski K., Treder W., Tryngiel-Gać A. 2006. The effects of substrate moisture content on water potential, gas exchange rates, growth, and yield in strawberry plants grown under greenhouse conditions. J. Fruit Ornam. Plant Res. 14: 163-171.
Pobierz PDF
Klamkowski K., Treder W., Tryngiel-Gać A., Wójcik K. Wpływ ilości i intensywności opadów na zmiany wilgotności gleby w sadzie jabłoniowym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/05.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Klamkowski K., Treder W.Estimating the substrate water status using capacitance measurements.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/1/2017, s.521-533
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Klamkowski Krzysztof, Treder Waldemar. Metody pomiaru wilgotności gleby. Hasło Ogrodnicze 6/2010.
Pobierz PDF
www.ho.haslo.pl
Kledzik R., Kropkowski M., Dudek S., Kusmierek- Tomaszewska R., Żarski J.Evaluation of economic efficiency of irrigation in corn for grain production in 2005-2016.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/1/2017, s.587-598
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kledzik R., Kropkowski M., Rzekanowski Cz., Żarski J. Ocena efektywności ekonomicznej nawadniania wybranych upraw polowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1 Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kleiber T., Komosa A. Zróżnicowanie zawartości makroelementów w pożywkach i wodach drenarskich w uprawie anturium ( Anthurium cultorum Birdsey) w keramzycie. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Hortorum Cultus nr 5 (2) 2006.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Klimek A., Chachaj B., Rolbiecki S., Błachowicz K. Oribatiol mites ( acari, oribatiola) on planta tions of choheberry and blachcurrant under microirrigation. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 3/2013(1).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kocur-Beza K. Uwarunkowania powstania strat finansowych na obszarach wiejskich powodowanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2016/I/1.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Koniarski M., Matysiak B. Growth and development of potted Rhododendron cultivars "Catawbiense Boursault" and "Old Port" in response to regulated deficit irrigation. Research Institute of Horticulture, March 18, 2013.
Pobierz PDF
Kopcińska J., Skowera B., Wojkowski J., Zając E., Ziernicka- Wojtaszek A., 2018.Identyfikacja miesięcy suchych i wilgotnych w woj. opolskim na podstawie wybranych wskaźników klimatycznych (1981-2010). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 2018/II(1), s. 421-434
Pobierz PDF
Kornaś M., Grześkowiak A. Wpływ użytkowania zlewni na kształtowanie jakości wody w zbiornikach wodnych zlewni rzeki Drawa. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2011: t. 11 z. 1 (33) 125–137.
Pobierz PDF
Koszański Z., Rudnicka-Rumasz E., Jaroszewska A., Kowalewska R. Reakcja borówki wysokiej odmiany ,Spartan’ i ,Patriot’ na nawadnianie kroplowe. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Friedrich S. Wpływ nawadniania i nawożenia NPK na budowę anatomiczną i morfologiczną oraz plonowanie borówki wysokiej(Vaccinium Corymbosum L.). Acta Agrophysica, 2008, 11(2).
Pobierz PDF
Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E. Efekty nawadniania roślin jagodowych. Acta Agrophysica, 2008, 11(2).
Pobierz PDF
Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Kowalewska R. Plonowanie borówki wysokiej odmiany , Patriot’ i , Spartan’ w zależności od nawadniania. Acta Agrophysica, 2009, 13(3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Kowalewska R. Zmiany chemicznych właściwości gleby lekkiej w wyniku wieloletniego nawadniania borówki wysokiej. Acta Agrophysica, 2009, 14(1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Podsiadło C. Efekty nawadniania borówki wysokiej na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Podsiadło C. Efekty nawadniania borówki wysokiej na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kowalczyk T. Ocena możliwości zwiększenia retencji na zalesionych gruntach porolnych na przykładzie zlewni Ługowinki. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 2010, 3.
Pobierz PDF
redakcja@sitmw.pl
Kowalczyk W., Dyśko J., Felczyńska A. Zmiany właściwości fizyko-chemicznych w wybranych ujęciach wody stosowanej do fertygacji warzyw pod osłonami. Instytut Ogrodnictwa, ZNIO 2013.
Pobierz PDF
Kozaczyk P., Stachowski P., Liberadzki D. Wpływ nawadniania podkoronowego na plonowanie jabłoni w warunkach sadu produkcyjnego.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr I/1/2017, s.33-40
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kozaczyk P., Stachowski P., Liberadzki D., Masłowska M. The irrigation impact on the yield of medium- early potatoes in southern Wielkopolska. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/1/2018, s.853-864
Pobierz PDF
Kołodziej J. Kształtowanie się klimatycznego bilansu wodnego na terenie Polski w latach 1981-2000. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2008/5.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kołodziej J. Plonowanie słomy i nasion lnu włóknistego w zależności od opadów atmosferycznych. Acta Agrophysica, 2004, 3 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Kołodziej J., Liniewicz K., Bednarek H. Intercepcja opadów atmosferycznych w łanach zbóż. Acta Agrophysica, 2005, 6 (2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Krawiec P., Rybczyński R. Efektywność fertygacji w malinach odmian powtarzających. Acta Agrophysica, 2010, 16(2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Krzywosz Z., Sokołowski J. Możliwość zastosowania włóknin jako filtrów w nawodnieniach kroplowych. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Książyński K. Ocena wpływu zmian klimatycznych i suszy atmosferycznej na wilgotność gleb. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/I (1 Mar 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kubiak-Wójcicka K., Piątkowski K.Evaluation of water and wastewater infrastructure in communes of kujawsko-pomorskie voivodeship.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/1/2017, s.907-922
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kubrak J., Mioduszewski W., Kowalewski Z., Okruszko T. Możliwości wykorzystania istniejących i projektowanych budowli na kanale Łasica. Do kształtowania warunków uwilgotnienia gleb w Kampinoskim Parku Narodowym. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2011: t. 11 z. 3 (35) 123–135.
Pobierz PDF
wydawnictwo@itep.edu.pl
Kuc B., Kaniszewski S. Dozowniki nawozów do systemów kroplowych opracowane w Instytucie Warzywnictwa. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Kuchar L., Iwański S. Ocena opadów atmosferycznych dla potrzeb produkcji roślinnej w perspektywie lat 2050-2060 i wybranych scenariuszy zmian klimatu w północno-centralnej Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kuchar L., Iwański S. Symulacja opadów atmosferycznych dla oceny potrzeb nawodnień roślin w perspektywie oczekiwanych zmian klimatycznych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kuchar L., Iwański S., Diakowska E., Gąsiorek E.Ocena suszy meteorologicznej w 2015 roku w północnej części centralnej Polski z wykorzystaniem wskaźnika hydrotermicznego (HTC) w kontekście zmian klimatycznych.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr I/2/2017, s.257-273
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kuchar L., Iwański S., Gąsiorek E., Diakowska E. Symulacja warunków hydrotermicznych północnej części centralnej Polski w perspektywie lat 2050-2060 dla potrzeb produkcji roślinnej i wybranych scenariuszy klimatycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kucukbasmaci A., Sabir A. ,, Long-term impactof deficit irrigation on the physidogy and growth of grapevine cv,,Prima” grafted on various rootstocks” Acta Sci. Pol;. Hortorum Cultus, 18(4) 2019,s. 57-70
Pobierz PDF
Kucukbasmaci Alper, Sabir Ali ,, Long-term impact of deficyt irrigation on the physidogy and growth of grapevine cv. ,Prima’ grafted on various rootstocks” Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 18(4) 2019, s. 57-70
Pobierz PDF
Kuklewski J. Nawożenie i fertygacja grusz. Sad Nowoczesny V 2014.
Pobierz PDF
www.hortpress.com
Kuraś K., Jarosińska E. Flood retention capabilities in a mountain catchments: case study of the commune of Spytkowice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2014/IV/3 (Dec 2014).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kursa M., Walkowiak S., Rudnicki W. Przewidywanie ewapotranspiracji wskaźnikowej w sadzie na podstawie numerycznej prognozy pogody. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Dudek S., Januszewska-Klapa K. Evaluation of needs and expected effects of sprinkler irrigation in potarto cultivated in the Kujawsko-Pomorskie region. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 3/2013(1).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Kuśmierz M., Burszta- Adamiak E., Janik G. Supply of water for irrigation of farmilands in the new organizational and legal conditions. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/1/2018, s.1057-1070.
Pobierz PDF
Lamparski R., Piesik D., Rolbiecki R. Wpływ nawadniania i nawożenia azotowego prosa odmiany Gierczyckie na występowanie fitofagicznej entomofanny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/2013.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Lamparski R., Rolbiecki R., Gudarowska E. Wpływ nawadniania kroplowego na występowanie owadów w uprawie dwóch odmian dyni zwyczajnej ( Cucurbita pepo L.). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D. Wpływ mikronawodnień na występowanie poskrzypek w uprawie szparaga na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D. Wpływ nawadniania kroplowego na występowanie owadów w uprawie dwóch odmian dyni zwyczajnej ( Cucurbita pepo L.). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., Weltrowska-Medzińska B. Wpływ fertygacji kroplowej oraz okrywy foliowej w uprawie dyni olbrzymiej odmiany ,Amazonka’ na występowanie owadów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Lamparski R., Rolbiecki S., Piszczek P. Wpływ stosowania fertygacji podpowierzchniowej azotem wybranych odmian szparaga na występowanie poskrzypek. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/06.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Lemańczyk G. Zdrowotność prosa odmiany ,Jagna’ uprawianego na glebie bardzo lekkiej w zależności od dawki nawożenia azotowego i nawadniania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Lemańczyk G., Lisiecki K. Występowanie patogenów i chorób roślin w warunkach nawadniania.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Lemańczyk G., Rolbiecki S. Wpływ deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem na zdrowotność prosa odmiany ,Gierczyckie’ na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Liberadzki D., Stachowski P., Kozaczyk P.Ocena nawadniania kroplowego w uprawie pomidora szklarniowego w warunkach produkcyjnych.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr I/1/2017, s.21-31
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Liczmar-Małańczuk M. Influence of planting, training system and drip irrigation of apple trees on their growth and yield. Agricultural University, Department of Horticulture, Wrocław, Poland.
Pobierz PDF
Lipa T. Wpływ fertygacji na jakość i plon jabłek. Sad Nowoczesny V 2014.
Pobierz PDF
www.hortpress.com
Lipińska H. Efektywność produkcyjna wody zużytej w produkcji biomasy wybranych gatunków traw. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Agricultura nr 5 (2) 2006.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Majewski G., Przewoźniczuk W., Kleniewska M., Rozbicka K. Analiza zmienności wybranych zanieczyszczeń powietrza w zależności od opadów atmosferycznych w rejonie Ursynowa. Acta Agrophysica, 2009, 13(2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Malinowska M., Jakusik E.,, Charakterystyka opadów atmosferycznych w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego w latach 1971-2010“Przegląd Naukowy- Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2015 nr 24(3): 273-285.
Pobierz PDF
http://iks_pn.sggw.pl
Marosz A. Retencja wody opadowej i jej wykorzystanie do nawadniania roślin na przykładzie modeli dwóch gospodarstw roślin ozdobnych w 2014 roku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/I (1 Mar 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Marosz A. Systemy nawadniania i zużycie wody w szkółkach roślin ozdobnych w Polsce na podstawie badań ankietowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 3/2013(3).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Maślanka K., Kostuch R. Dynamika zmian stanów spiętrzenia wody w zbiorniku Domaniów w latach 2009-2013. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2014/III/1 (Sep 2014).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Masłowska W., Liberadzki D., Stachowski P., Kozaczyk P., 2018. An impact of irrigation of selected varieties on highbush blueberry crop. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2018/III(1), s.565-573
Pobierz PDF
Matysiak B., Koniarski M. Zastosowanie regularnego deficytu nawadniania ( RDI) w pojemnikowej uprawie krzewów ozdobnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1 Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Matysiak B., Koniarski M., Treder W.Regulated deficit irrigation of rhododendrons grown in containers.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/1/2017, s.509-519
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Matysiak B., Treder W.Effect of regulated deficit irrigation imposed in the fall on cold hardiness of woody plants.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/1/2017, s.555-566
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Mazurczyk W., Wierzbicka A., Trawczyński C. Współczynnik plonowania ziemniaka w zależności od zaopatrzenia w azot i wodę. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Agricultura nr 8 (4) 2009.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Mazurczyk W., Wierzbicka A., Wroniak J. Wpływ optymalizacji nawadniania i nawożenia azotem na wybrane parametry wzrostu roślin oraz plon wczesnej odmiany ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Mazurczyk W., Wierzbicka A., Wroniak J. Wpływ optymalizacji nawadniania i nawożenia azotem na wybrane parametry wzrostu roślin oraz plon wczesnej odmiany ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Melonek M. ,,Porównanie wyników weryfikacji modeli numerycznych prognoz pogody działających operacyjnie w ICM” Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/06, s. 31-42
Pobierz PDF
Michalec B., Wałęga A., Cupak A., Michalec A., Połoska-Wróbel A. Wstępna ocena zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Dłubni. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2016/I/1.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Miernik W., Młyński D., Wałęga A., Chmielowski K. Wpływ ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w Myślenicach na jakość wód ich odbiornika. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2016/I/1.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Miler A.Próba oceny hydrometeorologicznych wpływajacych na wielkość wydzielajacego się posuszu na obszarze lasu łęgowego Uroczyska Warta.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2016, s.491-500
Pobierz PDF
Mioduszewski W. Mała retencja źródłem wody dla sadownika. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, XII Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu, 2007.
Pobierz PDF
Mioduszewski W., Jankowska-Huflejt H. Woda i użytki zielone w rolniczym krajobrazie. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 2011, 54 (2).
Pobierz PDF
redakcja@sitmw.pl
Mizak K., R. Pudełko, Kozyra J., Nieróbca A., Doroszewski A., Świtaj Ł., Łopatka A. Wyniki monitoringu suszy rolniczej w uprawach pszenicy ozimej w Polsce w latach 2008–2010. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2011: t. 11 z. 2 (34), 95–107.
Pobierz PDF
Mosiej J. Zagadnienia równomierności w nawodnieniach umiejscowionych. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Mrugała Sz. Normalne sumy opadów atmosferycznych w wybranych stacjach Lubelszczyzny. Acta Agrophysica, 2005, 6 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Mucha Z., Gosek K. Wstępne doświadczenia z eksploatacji zmodernizowanej małej oczyszczalni ścieków z filtrem żwirowym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2013/01/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Murawska B., Piekut A., Jachymska J., Mitura K., Lipińska K.J. Ekologiczny i konwencjonalny system gospodarowania a wielkość i jakość plonu wybranych roślin uprawnych.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Murawska B., Piekut A., Jachymska J., Mitura K., Lipińska K.J. Mobilność cynku i miedzi w glebie lekkiej w zależności od stosowania wieloletniego nawożenia azotem i potasem.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Musiał E., Rojek M.S. Ewapotranspiracja potencjalna i opady atmosferyczne we Wrocławiu- Swojcu w wieloleciu 1965-2000. Acta Agrophysica, 2007, 9 (3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Młyński D., Chmielowski K., Miernik W., Młyńska A. Ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Jaśle. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2016/I/1.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Najda J. Zanim pobiorę wodę. Sad Nowoczesny IV 2013.
Pobierz PDF
www.hortpress.com
Okoński B., Łopacki Sz., Kasztelan A., Czerniak A., Grajewski S. Ocena stanu obiektów mokradłowych w aspekcie możliwości ich renaturyzacji-studium przypadku z Pomorza Środkowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2014/II/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Olba-Zięty E., Grabowski J., Grabowska K. Porównanie wybranych warunków pogodowych w dwóch mezoregionach Pojezierza Mazurskiego. Acta Agrophysica, 2007, 9(3).
Pobierz PDF
Olechowicz-Bobrowska B., Skowera B., Wojkowski J., Ziernicka- Wojtaszek A. Warunki opadowe na stacji agrometeorologicznej w Garlicy Murowanej. Acta Agrophysica, 2005, 6 (2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Olszewska B., Nowicka E. Możliwość retencjonowania wody w nizinnej zlewni cieku Jeziorka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2016/I/1.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Olszewski T. Jakość wody do nawadniania kropelkowego. I Krajowe sympozjum na temat nawadniania kroplowego ISK, Skierniewice, 1978.
Pobierz PDF
Orlikowski L., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T., Meszka B., Sadowski Cz. Woda jako źródło przeżywania i rozprzestrzeniania gatunków Phytophthora. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Orlikowski L., Treder W., Ptaszek M., Trzewik A., Kowalczyk W., Łazęcka U.Necessity of disinfecting water for crop irrigation.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/1/2017, s.1387-1400
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Orlikowski L.B. , Ptaszek M., Treder W. Wykorzystanie pułapek roślinnych do detekcji patogenów glebowych z wody i podłoży ogrodniczych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich.Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Ossowski W., Rolbiecki S., Wojdyła T., Wichrowska D. Wpływ sposobu nawadniania na plonowanie ziemniaka średnio wczesnego uprawianego na glebie lekkiej w regionie pomorskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/2013.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Ostromęcki J. Zagadnienia hydrauliczne w systemach nawodnień kroplowych. I Krajowe sympozjum na temat nawadniania kroplowego ISK, Skierniewice, 1978.
Pobierz PDF
Ostrowski J., Łabędzki L. Przestrzenny rozkład potencjalnych niedoborów wodnych koniczyny i lucerny na tle struktury pokrywy glebowej gruntów ornych w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2011: t. 11 z. 3 (35), 161–172.
Pobierz PDF
wydawnictwo@itep.edu.pl
Ostrowski K. Rola urządzeń melioracji szczegółowych w rolnictwie i środowisku przyrodniczym. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 2011, 4.
Pobierz PDF
redakcja@sitmw.pl
Oz H., Atilgan A., Coskan A. The effect of irrigation interral on temperature distribution in soil profile under solarization applications in greenhouses. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 3/2013(1).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
P.Trzciński, L.Sas-Paszt, W.Treder. Mikrobiologiczne przyczyny zapychania się kroplowników. Hasło Ogrodnicze 2/2013.
Pobierz PDF
www.ho.haslo.pl
Pacholak E. Efekty produkcyjne nawodnień kroplowych i deszczownianych w sadownictwie. Konferencja, Stan i perspektywy rozwoju nawodnień w ogrodnictwie, Warszawa 1986.
Pobierz PDF
Pacholak E. Effect of 25 years of differentiated fertilization with NPK and magnesium on growth and fruit yield of apple ‘ Cortland’ and on the content of minerals in soil and leaves. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, Department of Pomology, Horticultural Faculty University of Life Sciences in Poznań, 2008.
Pobierz PDF
Pacholak E. Nawodnienie kroplowe a wzrost i plonowanie jabłoni. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Pacholak E. Nawożenie i nawadnianie w intensywnym sadzie jabłoniowym a wzrost i plonowanie odmiany James Grieve. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, 1990.
Pobierz PDF
Pacholak E. Nawożenie i nawadnianie w intensywnym sadzie jabłoniowym a zawartość składników mineralnych w glebie i liściach. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 1991.
Pobierz PDF
Pacholak E. Optymalizacja nawożenia i nawadniania w uprawach sadowniczych. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, V Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu, 2000.
Pobierz PDF
Pacholak E. Potrzeby nawadniania jabłoni w warunkach Wielkopolski na podstawie 15-letnich wyników badań. Sad karłowy-Biuletyn nr 1.
Pobierz PDF
Pacholak E. Wpływ formy korony oraz nawadniania kroplowego na wzrost i plonowanie odmian jabłoni. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, 1986.
Pobierz PDF
Pacholak E. Wpływ nawadniania deszczownianego i kroplowego na wzrost i plonowanie jabłoni. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, 1985.
Pobierz PDF
Pacholak E. Wpływ nawożenia i nawadniania na zawartość składników pokarmowych w liściach drzew i w glebie sadu jabłoniowego. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, 1984.
Pobierz PDF
Pacholak E. Wpływ systemów sadzenia oraz nawadniania kroplowego na wzrost i plonowanie jabłoni. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, 1986.
Pobierz PDF
Pacholak E., Cwynar M., Suterski Ł. Nawożenie i nawadnianie a wzrost i plonowanie jabłoni po replantacji. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, 1995.
Pobierz PDF
Pacholak E., Komosa A. Nawożenie azotem a wzrost i plonowanie jabłoni. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, 1995.
Pobierz PDF
Pacholak E., Przybyła C., Stachowski P. Efekty produkcyjne sadu jabłoniowego nawadnianego systemem kroplowym i podkoronowym. Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1993.
Pobierz PDF
Pacholak E., Przybyła Cz. Przyrodnicze i techniczne aspekty nawadniania i nawożenia w replantowanym sadzie jabłoniowym.II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Przyrodnicze i Techniczne problemy ochrony i kształtowania środowiska rolniczego, Poznań, 1997.
Pobierz PDF
Pacholak E., Przybyła Cz. Wpływ nawadniania i zasobności gleb na jakość plonów jabłoni odmiany Idared. Katedra Sadownictwa, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w Poznaniu, 1996.
Pobierz PDF
Pacholak E., Przybyła Cz., Cwynar M. Nawożenie i nawadnianie a efektywność produkcyjna jabłoni w sadzie po replantacji. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 1998.
Pobierz PDF
Pacholak E., Rutkowski K. Wpływ nawożenia oraz temperatury i opadów na plonowanie jabłoni odmiany Cortland w latach 1982-1998. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 1999.
Pobierz PDF
Pacholak E., Zydlik Z. Wpływ nawożenia i nawadniania na stan mikrobiologiczny gleby w replantowanym sadzie jabłoniowym. Część I Liczebność nicieni. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 2004.
Pobierz PDF
Pacholak E., Zydlik Z., Przybyła Cz. Wpływ stanowiska oraz gospodarki wodnej gleb na plonowanie jabłoni odmiany Topaz. Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCCLXV (2005).
Pobierz PDF
Pacholak E., Zydlik Z., Sawicka A. Wpływ nawożenia i nawadniania na stan mikrobiologiczny gleby w replantowanym sadzie jabłoniowym. Część II Liczebność bakterii. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 2004.
Pobierz PDF
Pacholak T. Eksploatacja systemów nawodnień kroplowych i deszczownianych a efekty produkcyjne w sadzie jabłoniowym. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Pańczyk J. Model systemu pełnej automatyzacji nawodnień podkoronowych. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Pęczuła W., Suchara M. Analiza przyczyn występowania złej jakości wody w zbiorniku retencyjnym w Kraśniku w pierwszych latach jego funkcjonowania. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Nr 4( 54) 2011.
Pobierz PDF
http://iks_pn.sggw.pl/
Pichla A. Rola kanału Wieprz-Krzna w gospodarce wodnej regionu. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 2011, 54 (2).
Pobierz PDF
redakcja@sitmw.pl
Pierzgalski E. Działanie nawodnień wgłębnych w piasku gliniastym. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Pierzgalski E. Gospodarka wodna w glebie przy nawodnieniach kroplowych na tle fizjologicznych potrzeb roślin. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Pierzgalski E. Gospodarowanie wodą w obszarach leśnych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 2012, 55 (1).
Pobierz PDF
Pierzgalski E. Możliwości zastosowania nawodnień wgłębnych w ogrodnictwie. Konferencja, Stan i perspektywy rozwoju nawodnień w ogrodnictwie, Warszawa 1986.
Pobierz PDF
Pierzgalski E. Rozwój nawodnień wgłębnych. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Pierzgalski E., Jeznach J., Jeznach M., Mosiej J. Nawożenie sałaty za pomocą nawodnień kroplowych i wgłębnych. Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1993.
Pobierz PDF
Pierzgalski E., Jeznach J., Wanke A., Grzędzielski P. Badania eksploatacyjne nawodnień wgłębnych. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Pietranek A., Jadczuk E. Stan odżywienia mineralnego jabłoni odm. Katja w zależności od nawadniania, nawożenia i podkładki. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Hortorum Cultus nr 4 (1) 2005.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Pińska M., Wojdyła T., Rolbiecki S., Rzekanowski Cz., Rolbiecki R. Wpływ nawadniania uzupełniającego i nawożenia azotem na jakość wczesnych odmian ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Podleśny J. Wpływ ilości i rozkładu opadów w okresie wegetacji na wzrost, rozwój i plonowanie samokończących i tradycyjnych odmian bobiku. Acta Agrophysica, 2009, 14(2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Podsiadło C. Wpływ nawożenia azotowo-potasowego i nawadniania na wybrane rośliny uprawne przydatne w fitoremediacji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Podsiadło C. Wpływ stymulacji magnetycznej wody na dynamikę kiełkowania i początkowy wzrost wybranych gatunków roślin.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Podsiadło C., Jaroszewska A. Wpływ nawadniania i nawożenia azotem i potasem na aktywność fotosyntetyczną wiśni. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Podsiadło C., Jaroszewska A., Effects of irrigation on fruit yield and leaves photosynthetic activity in early and late apple cultivars.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/2/2017, s.1177-1185
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Podsiadło C., Jaroszewska A., Rumasz-Rudnicka E. Wpływ opadów, nawadniania i nawożenia mineralnego na plonowanie brzoskwini odmiany ,Inka’. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Podsiadło C., Jaroszewska A., Rumasz-Rudnicka E. Wpływ opadów, nawadniania oraz nawożenia mineralnego na plonowanie brzoskwini odmiany ,, Inka”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Podsiadło C., Jaroszewska A., Rumasz-Rudnicka E., Kowalewska R. Reakcja śliw odmian ,, Amersis” i ,, Cacanska Rana” na zróżnicowane warunki wilgotnościowe i nawożenie mineralne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Podsiadło C., Kaczmarczyk S., Koszański Z., Rumasz E. Influence of supplemental irrigation and mineral fertilization on some physiological processes and yield of three legume plants cultivated on a sandy soil. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, 1999, 193 Agricultura (73):197-206.
Pobierz PDF
Podsiadło C., Koszański Z., Jaroszewicz J., Kowalewska R. Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie sorgo cukrowego i kukurydzy na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Podsiadło C., Meller E. Wpływ mikronawadniania i nawożenia mineralnego na plonowanie wiśni oraz wybrane właściwości chemiczne gleby lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/2013.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Podsiadło C., Rokosz E., Kostrzewski M.Evaluation of weed infestation in faba bean depending on irrigation, tillage system and mineral fertilization.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/2/2017, s.1263-1273
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Podstawka-Chmielewska E., Kurus J., Kosior M. Wpływ deszczowania oraz różnych sposobów uprawy pożniwno-przedzimowej na zachwaszczenie wtórne buraka cukrowego na Rędzinie. Acta Agrophysica, 2006, 8 (2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Pokładek R., Kowalczyk T., Orzepowski W., Żmuda R. Retencyjność gleb w okresie wegetacyjnym na przykładzie obiektu Samowtór. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2016/I/1.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Prof. dr hab. inż. Stanisław Grabarczyk
Pobierz PDF
Prof. dr hab. Kazimierz Słowik
Pobierz PDF
Prof. dr hab. Stanisław Drupka
Pobierz PDF
Prof. dr hab. Stanisław Jan Karczmarczyk
Pobierz PDF
prof. Irena Inga Zbieć
Pobierz PDF
Prof. zw. dr hab. inż. Lech Nowak
Pobierz PDF
prof.dr hab. Józef Dzieżyc
Pobierz PDF
prof.dr hab. Józef Dzieżyc- wspomnienie.
Pobierz PDF
Prus J. Konstrukcja prototypowych filtrów siatkowych do nawodnień umiejscowionych stosowanych w warunkach krajowych. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Przybyła C., Bykowski J., Walotka K. Efektywność nawadniania pomidorów w produkcji pod osłonami.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Przybyła C., Stachowski P. Gospodarka wodna gleb nawadnianych systemem kroplowym i podkoronowym w sadzie jabłoniowym. Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1993.
Pobierz PDF
Przybyła Cz., Kayzer D., Gulczyński R.,, The water needs of urban green areas”Ann. Warsaw Univ. of Life Sci- SGGW, Land Reclam. 48(1),2016: 13-26
Pobierz PDF
Przybyła Cz., Pacholak E. The role of water from irrigation in preparing soil for replanting an orchard. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1999.
Pobierz PDF
Ptaszek M., Orlikowski L., Treder W. Skażenie cieków i zbiorników wodnych przez gatunki Phytophthora. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1 Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Pyza-Grzybowska D. Fertygacja pomocna w okresie suszy.
Pobierz PDF
www.hortpress.com
Płaza A., Makarewicz A., Gąsiorowska B., Cybulska A., Pióro D.,, Wpływ warunków termoczno-opadowych i nawożenia wsiewką międzyplonową na wybrane cechy jakościowe bulw ziemniaka" Acta Agrophysica 2016, nr 23(3): 491- 503.
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Radzka E. Ciągi dni bezopadowych w okresie wegetacyjnym w środkowo-wschodniej Polsce. Acta Agrophysica, 2014, 21(4).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Radzka E. Tendencja zmian temperatury powietrza okresu wegetacyjnego w środkowo-wschodniej Polsce (1971-2005). Acta Agrophysica, 2014, 21(1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Radzka E., Gąsiorowska B., Koc G. Niedobory i nadmiary opadów atmosferycznych w okresie wegetacji zbóż jarych w rejonie Siedlec. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Radzka E., Jankowska J. Wpływ warunków hydrotermicznych na plonowanie pszenicy jarej w środkowo-wschodniej Polsce (1975-2005). Acta Agrophysica, 2015, 22(3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Radzka E., Koc G., Bombik A. Wpływ posuch na plonowanie pszenicy jarej w środkowowschodniej Polsce. Acta Agrophysica, 2009, 13(2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Radzka E., Koc G., Rak J., Gąsiorowska B. Wstępna analiza niedoborów opadowych w RSD Zawady. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/06.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Radzka E., Rymuza K., Lenartowicz T.,, Wpływ opadów atmosferycznych na plonowanie średnio wczesnych odmian ziemniaka jadalnego w różnych regionach Polski”Acta Agrophysica 2015, nr 22(4): 421-432.
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Rahmatollah G.,Seyed M., Z. ,, Genotypic differences of olive on reproductive charac-teristics and fruit yield response to deficit irrigation” Acta Sci. Pol;. Hortorum Cultus, 18(5) 2019,s. 123-129
Pobierz PDF
Rokosa M., Mikiciuk M. ,, Assesment of physiological and morphological traits of plants of the gems Fragaria under conditions of water deficit-a study review“ Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 19(1) 2020, s. 21-39
Pobierz PDF
Rokosz E., Podsiadło C. Wpływ deszczowania, systemu uprawy i nawożenia mineralnego na plonowanie i właściwości fizyczne gleby lekkiej w uprawie odmian bobiku.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Ptach W., Chmura K. Effects of drip irrigations of Sumer squash cultivated on the light soil. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2014/IV/3 (Dec 2014).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Rolbiecki S. Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie dyni olbrzymiej odmiany ,Rouqe vif d’etampes’ uprawianej na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskichm Nr 2012/02/01.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Figas A., Wichrowska D., Jagosz B., Ptach W.The efficiency of drip fertigation in cultivation on winter squash ,Gomez’on the very light soil.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/2/2017, s.1201-1211
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Klimek A., Hilszczańska D. Wpływ mikronawodnień i nawożenia organicznego na produkcję dwuletnich sadzonek sosny zwyczajnej ( Pinus sylvestris L.) w szkółce leśnej z udziałem zabiegu zoomelioracji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 01/2007.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Klimek A., Hilszczańska D. Wpływ mikronawodnień i nawożenia organicznego na produkcję jednorocznych sadzonek sosny zwyczajnej ( Pinus silvestris L.) na gruncie porolnym obiektu Kruszyn Krajeński z udziałem zabiegu zoomelioracji (badania wstępne). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 04/2005.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Piszczek P. Plonowanie kawona odm., Bingo’ na glebie bardzo lekkiej zależnie od fertygacji azotem systemu nawodnień kroplowych i sposobu produkcji rozsady. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/06.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Piszczek P. Plonowanie kawona odmiany ,Bingo’ na glebie bardzo lekkiej zależnie od fertygacji azotem systemem nawodnień kroplowych i sposobu produkcji rozsady. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Piszczek P. Plonowanie trzech odmian sałaty rzymskiej na glebie bardzo lekkiej w warunkach fertygacji kroplowej azotem. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Piszczek P. Plonowanie trzech odmian sałaty rzymskiej na glebie bardzo lekkiej w warunkach fertygacji kroplowej azotem. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/06.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Piszczek P. Wpływ nawadniania kroplowego i sposobu produkcji rozsady na plonowanie kawona ( Citrullus vulgaris) uprawianego na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Piszczek P. Wpływ nawadniania kroplowego i sposobu produkcji rozsady na plonowanie kawona ( Citrullus vulgaris) uprawianego na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Podsiadło C. Porównanie reakcji dyni zwyczajnej odm.,Danka’ na nawadnianie kroplowe w warunkach opadowo-termicznych Bydgoszczy i Stargardu Szczecińskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/06.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Podsiadło C., Wichrowska D., Figas A. Jagosz B., Ptach W.Influnce of drip irrigation on the yielding of summer squash , Whit bush’ under rainfall- thermall conditions of Bydgoszcz and Stargard.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/2/2017, s.1229-1240
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S. O deszczowni Szczepkowskiego – 100 lat deszczowania roślin w regionie wielkopolsko-kujawskim. Materiały konferencyjne XX Jubileuszowe Sympozjum Nawadniania Roślin. s. 20-25. Tleń 19-21 VI 2013.
Pobierz PDF
Rolbiecki S. Some comments on Szczepkowski’s sprinkler irrigation machine and the early days of sprinkler irrigation of plants in the Wielkopolska and Kujawy region. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2014/IV/3 (Dec 2014).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Chmura K. Optimal precipitation for field-cultivated vegetables. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2014/IV/3 (Dec 2014).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Długosz J., Orzechowski M., Smólczyński S. Uwarunkowania glebowo-klimatyczne nawodnień w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2007/2.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Długosz J., Musiał M. Wstępne badania nad wykorzystaniem kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacenia gleb w rocznym cyklu produkcji sadzonek buka zwyczajnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/10.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Musiał M., Fórmaniak A., Ryterska H. Próba porównania potrzeb nawadniania szkółek leśnych w latach 2000-2009 w okolicach Bydgoszczy, Chojnic i Tomnia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2010/14.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Piszczek P., Chmura K., 2018. Porównanie potrzeb wodnych wiśni w rejonie Bydgoszczy i Wrocławia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr II/(1), s. 349-360
Pobierz PDF
Rolbiecki S., Piszczek P., Chmura K.Attempt at a comparison of the grapevine water requirements in the regions of Bydgoszcz and Wrocław.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/2/2017, s.1157-1166
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Piszczek P.Effect of the forecast climate change on the apple tree water requirements in the Bydgoszcz region.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/4/2016, s. 1745-1754
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Piszczek P.Effect of the forecast climate change on the grapevine tree water requirements in the Bydgoszcz region.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/4/2016, s.1847-1856
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Piszczek P.Effect of the forecast climate change on the peach tree water requirements in the Bydgoszcz region.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/3/2016, s. 1499-1508
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Piszczek P.Effect of the forecast climate change on the pear tree water requirements in the Bydgoszcz region.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/4/2016, s.1811-1819
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Piszczek P.Effect of the forecast climate change on the plum tree water requirements in the Bydgoszcz region.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/3/2016, s. 1615-1624
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Piszczek P.Effect of the forecast climate change on the sweet cherry tree water requirements in the Bydgoszcz region.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/3/2016, s. 1559-1568
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Rolbiecki R. Wpływ nawodnień ciśnieniowych na zawartość wybranych metali ciężkich w roślinach ogrodniczych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 01/2005.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Rolbiecki R., Czop P. Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia azotem na plonowanie cebuli odm.,Kutnowska’ uprawianej na glebie piaszczystej w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2012/02/01.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Rolbiecki R., Klimek A. Porównanie wpływu deszczowania i mikronawodnień na produkcję jednorocznych sadzonek brzozy brodawkowatej w warunkach zoomelioracji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2006/2/2.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Rolbiecki R., Rzekanowski Cz. Wpływ zróżnicowanych warunków wodnych na plonowanie truskawki na luźnej glebie piaszczystej. Acta Agrophysica, 2004, 3 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Rolbiecki S., Rolbiecki R., Rzekanowski Cz., Grzelak B. Wstępne wyniki badań nad wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie prosa odmiany ,gierczyckie’ na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 01/2007.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Rolbiecki R., Sositko S., Piszczek P., Knapowski T., Ptach W. Porównanie plonowania trzech odmian sałaty rzymskiej w uprawie wiosennej i jesiennej na glebie bardzo lekkiej w warunkach fertygacji kroplowej azotem. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2013/04/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S., Rzekanowski Cz., Rolbiecki R. Ocena potrzeb i efektów nawadniania ziemniaka średnio wczesnego w okolicy Bydgoszczy w latach 2005-2007. Acta Agrophysica, 2009, 13(2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Rolbiecki S., Senyigit U., Treder W., Rolbiecki R.Comparison of apple tree water requirements in the Bydgoszcz ( Poland) and isparte ( Turkey) regions.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/2/2017, s.1229-1240
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rolbiecki S.,2018. O szacowaniu potrzeb wodnych drzew owocowych w Polsce na podstawie temperatury powietrza. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2018/II(1),s. 393-406
Pobierz PDF
Rozbicki T., Rozbicka K. Analiza przebiegu parowania i ewapotranspiracji obliczonych metodą aerodynamiczną i parowania z ewaporometru klasy A w wybranych dniach w Ursynowie. Acta Agrophysica, 2004, 3 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Rożek E. Wpływ nawadniania na plonowanie kilku odmian selera korzeniowego (Apium graveolens L. var.rapaceum). Acta Agrophysica, 2005, 5 (3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Rożek E., Nurzyńska- Wierdak R., Kosior M. Efektywność niektórych zabiegów agrotechnicznych w kształtowaniu wielkości i jakości plonu selera listkowego ( Atrium gravelens L.var. Secalinum Alef.). Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 12(6) 2013.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Rożek E., Nurzyńska-Wierdak R., Dzida K. Czynniki modyfikujące wielkość i jakość plonu oraz skład chemiczny liści selera listkowego Apium graredens L. var secalinum Alef. Uprawianego z rozsady. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Hortorum Cultus Nr 11 (3) 2012.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Rumasz-Rudnicka E. Wpływ nawadniania i nawożenia azotem na asymilację i transpirację życicy westerwol dzikiej. Acta Agrophysica, 2010, 15(2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Rumasz-Rudnicka E., Koszański Z., Jaroszewska A. Plonowanie borówki wysokiej na Nizinie Szczecińskiej w zależności od opadów i nawadniania.. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rumasz-Rudnicka E., Koszański Z., Korybut Woroniecki T. Efekty nawadniania niektórych warzyw. Acta Agrophysica, 2008, 11(2).
Pobierz PDF
Rumasz-Rudnicka E., Koszański Z., Korybut Woroniecki T. Zmiany właściwości chemicznych gleby lekkiej pod wpływem nawadniania kroplowego i nawożenia azotem maliny. Acta Agrophysica, 2009, 14(1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Rumasz-Rudnicka E., Koszański Z., Kowalewska R. Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia azotem na skład chemiczny owoców i liści maliny. Acta Agrophysica, 2009, 13(3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Rumpel J., Felczyński K., Kaniszewski S. Results of experiments with soilless open field tomato culture in Germany and Poland. Jersey, 1996.
Pobierz PDF
Rumpel J., Kaniszewski S. Outdoor soilless culture of vegetables: status and prospects. Journal of vegetable crop production, 1998.
Pobierz PDF
Rybus-Zając M., Kubiś J. ,, Nitrogen metabolism in cucumber cotyleons and leaves exposed to the drought stress and excessive uv-b radiation” Acta Sci. Pol;. Hortorum Cultus, 17(5) 2018,s.23-36.
Pobierz PDF
Rymuza K., Radzka E., Lenartowicz T. Wpływ warunków środowiskowych na zawartość skrobi w bulwach odmian ziemniaka średnio wczesnego. Acta Agrophysica, 2015, 22(3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Rytel M. Fertygacja-efektywne i tańsze nawożenie. Sad Nowoczesny V 2014.
Pobierz PDF
www.hortpress.com
Rzekanowski C. Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rzekanowski Cz. Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Rzekanowski Cz. Nawadnianie deszczowniane i kroplowe a możliwość występowania chorób roślin. I Krajowe sympozjum na temat nawadniania kroplowego ISK, Skierniewice, 1978.
Pobierz PDF
Rzekanowski Cz. Potrzeby nawadniania roślin sadowniczych. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Grójec 2007.
Pobierz PDF
Rzekanowski Cz. Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie trzech odmian jabłoni. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Rzekanowski Cz., Rolbiecki S., Rolbiecki R. Rola deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem w kształtowaniu plonu ziemniaka wczesnego odmiany ,Dorota’ na glebie lekkiej w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Sabat T., Kaniszewski S., Dysko J. Effect of flood fertigation on yield of greenhouse lettuce grown in different substrates. Journal of Elementology, 2015.
Pobierz PDF
Samborski A.S. Opady atmosferyczne na Zamojszczyźnie w okresie wegetacji pszenicy ozimej w latach 1976-1995. Acta Agrophysica, 2007, 10(1).
Pobierz PDF
Saqib M., Khalid M., Hussain S., Anjum M.,, Effect of water stress and planting system on growth, yield and quality of sweet potato”Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 2017, nr 16(6): 201-210
Pobierz PDF
www.acta.media.pl
Sarnacka S. Kilka uwag o metodach wyznaczania ewapotranspiracji potencjalnej i rzeczywistej. I Krajowe sympozjum na temat nawadniania kroplowego ISK, Skierniewice, 1978.
Pobierz PDF
Senyigit U., Kadayifci A., Ucar Y., Dagdelen N., Askin A. Variation of leaf area index and leaf water potential of young dwarf apple trees under different irrigation methods. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 3/2013(1).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Skowera B., Kopcińska J., Kołodziejczyk M., Kopeć B. Precipitation deficiencies and excesses during the growing season of winter rape and winter wheat in Poland (1971-2010). Acta Agrophysica, 2015, 22(2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Skowera B., Szumlańska M., Jędrszczyk E. Warunki termiczno-opadowe południowej części wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej a ryzyko uprawy pomidora gruntowego. Acta Agrophysica, 2014, 21(3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Skowera B., Wojkowski J.,, Ciągi dni z opadem w wybranych mezoregionach Polski południowej w latach 1971-2010”Acta Agrophysica 2015, nr 22(4): 433-443.
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Sobiepanek K. Zasady wykonywania drenażu ( cz. III). Aktualne problemy utrzymania. Sad Nowoczesny VII 2013.
Pobierz PDF
www.hortpress.com
Sobiepanek K. Zasady wykonywania drenażu (cz.I). Sad Nowoczesny V 2013.
Pobierz PDF
www.hortpress.com
Sobiepanek K. Zasady wykonywania drenażu (cz.II). Skuteczne odwodnienie pól uprawnych. Sad Nowoczesny VI 2013
Pobierz PDF
www.hortpress.com
Soćko S. Instalacje do nawodnień umiejscowionych dla sadów owocowych, plantacji krzewów jagodowych, upraw pod osłonami. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych FALENTY, Raszyn 1987.
Pobierz PDF
Soćko S. Możliwości obniżenia kosztów instalacji do nawodnień umiejscowionych. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Soćko S. Stan aktualny w zakresie projektowania nawodnień umiejscowionych. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Somorowski C., Pierzgalski E., Jeznach J. Problematyka rozwoju nawodnień kroplowych. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Somorowski Cz. Problemy rozwoju mikronawodnień. Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1993.
Pobierz PDF
Stachowski P., Liberadzki D., Kozaczyk P., 2018. Evaluation of iirrigation efficiency in selected field crops grown in eastern Wielkopolska, Poland. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2018/III(1), s. 645-658.
Pobierz PDF
Stachowski P., Liberadzki D., Kozaczyk P.Ocena nawadniania sadu śliwowego.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr I/1/2017, s.41-54
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Stankiewicz J. Analiza oddziaływania czynników antropogenicznych i geogenicznych na jakość wód podziemnych eksploatowanych na terenach przymorskich na przykładzie ujęcia „Wydrzany”. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 2011, 54 (2).
Pobierz PDF
redakcja@sitmw.pl
Starck J. R., Okruszko B. Wpływ różnych sposobów nawadniania na plonowanie pomidorów uprawianych w cieplarni foliowej na dachu. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Stypczyńska Z., Dziamski A. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na masę i rozmieszczenie systemu korzeniowego prosa ( Panicum miliaceum L.) na glebie bardzo lekkiej. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Agricultura nr 7 (1) 2008.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Stypczyńska Z.,Dziamski A. Struktura systemu korzeniowego i plon owsa w zależności od następczego wpływu deszczowania i nawożenia azotem. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Agricultura nr 4 (2) 2005.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Świetlik D. Nawożenie roślin przy użyciu systemu kropelkowego. I Krajowe sympozjum na temat nawadniania kroplowego ISK, Skierniewice, 1978.
Pobierz PDF
Szajda J., Kowalski D., Olszta W. Wielkości ewapotranspiracji wskaźnikowej w zależności od warunków siedliskowych. Acta Agrophysica, 2005, 5 (3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Szewczuk A., Dereń D., Gudarowska E. Wpływ nawadniania kroplowego na rozmieszczenie korzeni drzew jabłoni sadzonych tradycyjnie i ,, w redliny”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Szewczuk A., Gudarowska E., Czaplicka- Pędzich M. Wpływ geokompozytu, nawadniania kroplowego i sposobu sadzenia na jakość drzewek brzoskwini otrzymanych w skróconym cyklu produkcyjnym materiału szkółkarskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1 Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Szewczuk A., Wojtkiewicz A., Sosna I. Efekt nawadniania różnych kultur sadowniczych w warunkach Dolnego Śląska. Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1993
Pobierz PDF
Szulc P., Kruczek A. Wpływ wielkości opadów i temperatury na gromadzenie suchej masy i pobieranie składników mineralnych przez kukurydzę w początkowym okresie rozwoju w zależności od sposobu nawożenia. Acta Agrophysica, 2008, 11(2).
Pobierz PDF
Szwejkowski Z., Dragańska E., Banaszkiewicz B. Wpływ wskaźników cyrkulacyjnych półkuli północnej na temperaturę i opady w Polsce północno-wschodniej. Acta Agrophysica, 2004, 3 (2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Szwejkowski Z., Suchecki S., Dragańska E. Odczyn opadów atmosferycznych w okolicach Olsztyna. Acta Agrophysica, 2007, 10(3).
Pobierz PDF
Słowik B., Chlebowska D. Wpływ nawadniania kropelkowego i nawożenia azotowego na plonowanie porzeczki czarnej. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Słowik B., Chlebowska D., Czerniak T., Słowik K. Minizraszanie jako metoda ochrony czarnej porzeczki przed przymrozkami. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych.Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Słowik B., Ligocka T. Nawadnianie jako czynnik intensyfikacji uprawy roślin jagodowych. I Krajowe sympozjum na temat nawadniania kroplowego ISK, Skierniewice, 1978.
Pobierz PDF
Słowik K. Historia i teoretyczne podstawy nawadniania kropelkowego. I Krajowe sympozjum na temat nawadniania kroplowego ISK, Skierniewice, 1978.
Pobierz PDF
Słowik K. Tendencje i kierunki mininawodnień roślin sadowniczych w świecie i w Polsce. Konferencja, Stan i perspektywy rozwoju nawodnień w ogrodnictwie, Warszawa 1986.
Pobierz PDF
Słowik K. Water relations in soils, salinity, pH etc. XIXth International Horticultural Congress,1974.
Pobierz PDF
Słowik K. Zasady funkcjonowania urządzenia do kroplowego nawadniania roślin oraz przyrządu do formowania końcówki przyrządu dozującego (streszczenie). Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Słowik K., Czerniak T. Podstawy projektowania urządzeń do nawadniania kropelkowego. I Krajowe sympozjum na temat nawadniania kroplowego ISK, Skierniewice, 1978.
Pobierz PDF
Słowik K., Dahlig W. Kroplomierz o stopniowej regulacji wypływu cieczy (streszczenie). Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Słowik K., Dahlig W., Wojciechowski A., Czerniak T., Muszalski M. Zasada działania kroplomierza konstrukcji Instytutu Sadownictwa. I Krajowe sympozjum na temat nawadniania kroplowego ISK, Skierniewice, 1978.
Pobierz PDF
Słowik K., Kielak Z., Czerniak T. Nawadnianie kropelkowe upraw sadowniczych. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, instrukcje wdrożeniowe, nr23, 1981.
Pobierz PDF
Słowik K., Słowik B. Zasady funkcjonowania mikrozraszaczy do nawadniania roślin i ich ochrony przed przymrozkami wiosennymi (streszczenie). Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Tauriverdi C., Atilgan A., Degirmenci H., Akyuz A.Comparasion of crop watterstress index (CWSI) and water deficit index (WDI) by using remonte sensing (RS).Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/1/2017, s.879-894
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Tomaszewska- Kuśmierek R., Łaszyca E., Żarski J., Dudek S. Zmienność czasowa wilgotności względnej powietrza w okresie wegetacji w okolicy Bydgoszczy w latach 1985-2010. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1 Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Trawczyński C. Agrotechniczne aspekty nawadniania kroplowego i fertygacji azotem roślin ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Trawczyński C. Wpływ nawadniania kroplowego i fertygacji na plon i wybrane elementy jakości bulw ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Trawczyński C. Wpływ nawadniania kroplowego i fertygacji na plon i wybrane elementy jakości bulw ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder J. Wpływ nawadniania oraz wielkości kłączy na wzrost i kwitnienie kolorowej cantedeskii ,Black eyed beauty’ i ,Treasure’. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder J., Treder W., Borkowska A., Klamkowski K. Wpływ metod sterowania nawadnianiem poinsecji na wzrost i pokrój roślin. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1 Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder J., Treder W., Klamkowski K., Borkowska A., Tryngiel- Gać A. Wpływ sposobu sterowania nawadnianiem gerbery na wzrost roślin i plon kwiatów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/2013.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder J., Treder W., Klamkowski K.Determination of irrigation requirements and crop coefficients using weighing lysimeters in perennial plants.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/2/2017, s.1213-1228
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder W. ,, Susza w sadach i jagodnikach’ Truskawka, malina, jagoda 2018 nr 09,s. 17-19.MPS SAD 2018 nr 09, s.42-43.
Pobierz PDF
Treder W. 2004. Wpływ nawadniania kroplowego na dynamikę wzrostu jabłek. The effect of drip irrigation on apple growth dynamics. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 12: 79-85.
Pobierz PDF
Treder W. 2005. Variation in soil pH, calcium and magnesium status influenced by drip irrigation and fertigation. J. Fruit Ornam. Plant Res. 13: 59-70.
Pobierz PDF
Treder W. 2006. Influence of fertigation with nitrogen and a complete fertilizer on growth and yielding of 'Gala' apple trees. J. Fruit Ornam. Plant Res. 14: 143-154.
Pobierz PDF
Treder W. Aspekty prawne i technologiczne nawadniania sadów. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, X Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu, 2005.
Pobierz PDF
Treder W. Badania nad fertygacją jabłoni. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Zjazd Przodujących Sadowników, 1996.
Pobierz PDF
Treder W. Bezglebowa uprawa truskawek. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa, 2007.
Pobierz PDF
Treder W. Bezglebowa uprawa truskawek. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa 2007.
Pobierz PDF
Treder W. Fertygacja w sadach – konieczna czy nie? Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Zjazd Przodujących Sadowników, 1998.
Pobierz PDF
Treder W. Instalacje kroplowego nawadniania roślin sadowniczych. Plantpress, Owocobranie,Warka 2000.
Pobierz PDF
www.plantpress.pl
Treder W. Instalacje nawodnieniowe. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Grójec 2007.
Pobierz PDF
Treder W. Jak nawadniać gdy brakuje wody? Najlepsze systemy nawodnieniowe sadów stosowane w warunkach niedoboru wody. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, XIV Ogólnopolskie Spotkanie sadowników w Grójcu, 2009.
Pobierz PDF
Treder W. Jak nawadniać sady – systemy kroplowe czy deszczownie? Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, VIII Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu, 2003.
Pobierz PDF
Treder W. Jakość wody do nawadniania i filtrowanie. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 2005.
Pobierz PDF
Treder W. Kryteria nawadniania roślin sadowniczych. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, IV Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu.
Pobierz PDF
Treder W. Metoda i koszt ochrony przez zraszanie drzew przed przymrozkami. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, VI Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu, 2001.
Pobierz PDF
Treder W. Metody oraz koszty ochrony drzew pestkowych przed przymrozkami wiosennymi. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, V Święto Kwitnącej Wiśni, 2001.
Pobierz PDF
Treder W. Mikro nawadnianie i fertygacja borówek. Katedra Sadownictwa i Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa SGGW, Warszawa 2005.
Pobierz PDF
Treder W. Możliwości wykorzystania czujników pojemnościowych do kontrolowania nawadniania szkółek. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, XI Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska, 2007.
Pobierz PDF
Treder W. Najnowsze badania i rozwiązania techniczne stosowane w nawadnianiu roślin. Agroinżynieria gospodarce Skierniewice, 2011 Ekspertyza.
Pobierz PDF
www.agengpol.pl
Treder W. Nawadnianie i fertygacja a środowisko glebowe. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Ogólnopolski Zjazd Przodujących Sadowników, 2000.
Pobierz PDF
Treder W. Nawadnianie i fertygacja truskawek. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Ogólnopolska Konferencja, 2001.
Pobierz PDF
Treder W. Nawadnianie i fertygacja truskawek. Ogólnopolska Konferencja Intensyfikacja Produkcji Truskawek.
Pobierz PDF
Treder W. Nawadnianie plantacji krzewów jagodowych. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Intensyfikacja produkcji owoców z krzewów jagodowych, 1999.
Pobierz PDF
Treder W. Nawadnianie plantacji porzeczek i agrestu. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,Ogólnopolska Konferencja, 2001.
Pobierz PDF
Treder W. Nawadnianie plantacji truskawek jako czynnik warunkujący jakość owoców. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa, 2003.
Pobierz PDF
Treder W. Nawadnianie plantacji truskawek jako czynnik warunkujący jakość owoców. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa 2003.
Pobierz PDF
Treder W. Nawadnianie roślin sadowniczych. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 1996.
Pobierz PDF
Treder W. Nawadnianie roślin sadowniczych. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, I Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu, 1996.
Pobierz PDF
Treder W. Nawadnianie truskawek. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Ogólnopolska konferencja Truskawkowa, 1999.
Pobierz PDF
Treder W. Nawadnianie truskawek. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa 1999.
Pobierz PDF
Treder W. Nawadnianie w szkółkach roślin ozdobnych. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 2005.
Pobierz PDF
Treder W. Nowe sposoby zapobiegania szkodom przymrozkowym. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Ogólnopolski Zjazd Przodujących Sadowników, 2002.
Pobierz PDF
Treder W. Nowoczesne aspekty produkcji owoców i sadzonek truskawek. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa, 2009.
Pobierz PDF
Treder W. Nowoczesne aspekty produkcji owoców i sadzonek truskawek. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa 2009.
Pobierz PDF
Treder W. Obieg zamknięty pożywki w uprawie Anturium. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Klub Producentów Anturium, 2000.
Pobierz PDF
Treder W. Ocena skuteczności nawadniania kroplowego młodych sadów w sezonie wegetacyjnym 1992. Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1993.
Pobierz PDF
Treder W. Ochrona kwiatów brzoskwiń przed przymrozkami wiosennymi. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Ogólnopolski Zjazd producentów brzoskwiń, 2001.
Pobierz PDF
Treder W. Ogólne zasady stosowania fertygacji upraw sadowniczych. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Ogólnopolski Zjazd Sadowników, 2007.
Pobierz PDF
Treder W. Optymalizacja nawadniania roślin sadowniczych. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, I Ogólnopolska Konferencja Sadownicza w Wielkopolsce, 2002.
Pobierz PDF
Treder W. Podstawowe parametry techniczne instalacji deszczownianej do ochrony roślin przed przymrozkami. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, XIII Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu, 2008.
Pobierz PDF
Treder W. Rozmieszczenie składników pokarmowych w glebie pod wpływem nawadniania kroplowego. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, V Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu, 2000.
Pobierz PDF
Treder W. Systemy nawadniania roślin doniczkowych. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, materiały konferencyjne,Skierniewice 1997.
Pobierz PDF
Treder W. Technika i technologia nawadniania brzoskwiń i moreli. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Sandomierz 2009.
Pobierz PDF
Treder W. Telemetria w sadzie. Precyzyjne nawadnianie dzięki telemetrii. Telemetron- magazyn telemetryczny nr1/19/12 marzec 2019, s. 66-69
Pobierz PDF
Treder W. Wpływ nawadniania i fertygacji na zmiany pH gleby. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Uprawa borówki i żurawiny, 1999.
Pobierz PDF
Treder W. Wykorzystanie komputera i internetu do wyznaczania potrzeb wodnych. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa - materiały konferencyjne, 2011.
Pobierz PDF
Treder W. Zagrożenia w sadownictwie związane ze zjawiskami pogodowymi: przymrozkami wiosennymi, suszą, gradem. Instytut Ogrodnictwa Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, XVI Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu 2011.
Pobierz PDF
Treder W. Zakwaszanie wody stosowanej w uprawie borówki wysokiej. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, I Ogólnopolska Konferencja Borówkowa, 1997.
Pobierz PDF
Treder W. Źródła wody do nawodnień Anturium oraz sposoby jej mieszania. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Klub Producentów Anturium, 2001.
Pobierz PDF
Treder W., Czynczyk A. Effect of drip irrigation on growth, flowering and yield of 'LOBO' apple. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, vol. V,No.2, 1997.
Pobierz PDF
Treder W., Grzyb Z.S., Rozpara E. Influence of irrigation on growth and yield of plum trees cv Bluefre grafted on Myrobalan and Wangenheim prune. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, vol.VII, No.1, 1999.
Pobierz PDF
Treder W., Grzyb Z.S., Rozpara E. Wpływ nawadniania na zmiany biologii drzew i jakość owoców kilku późno dojrzewających odmian śliw szczepionych na dwu podkładkach. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Nauka Praktyce Ogrodniczej” Akademia Rolnicza-Lublin 1995.
Pobierz PDF
Treder W., Hołownicki R. Elementy instalacji do nawodnień umiejscowionych opracowane w Zakładzie Mechanizacji Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Treder W., Jagielski K. Wpływ wysokości koszenia murawy na wilgotność i bilans wodny gleby w międzyrzędziach sadu jabłoniowego. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, 1998.
Pobierz PDF
Treder W., Klamkowski K. 2007. Ocena przydatności sondy drenażu glebowego do prowadzenia diagnostyki nawadniania i fertygacji roślin sadowniczych. Evaluation of wetting front detector for use with irrigated and fertigated fruit crops. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 16: 191-203.
Pobierz PDF
Treder W., Klamkowski K., Krzewińska D., Tryngiel- Gać A. Najnowsze trendy w nawadnianiu upraw sadowniczych- prace badawcze związane z nawadnianiem roślin prowadzone w ISK w Skierniewicach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder W., Klamkowski K., Mika A., Wójcik P. 2004. Response of young apple trees to different orchard floor management systems. J. Fruit Ornam. Plant Res. Special ed. 12: 113-123.
Pobierz PDF
Treder W., Klamkowski K., Tryngiel- Gać A., Jakubiak B., Rudnicki W., Kursa M. Prognoza potrzeb wodnych-internetowa platforma prognozowania potrzeb wodnych roślin sadowniczych zrealizowana w ramach projektu PROZA. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder W., Klamkowski K., Tryngiel-Gać A. Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych – Program Wieloletni IO, zadanie 2.2. Instytut Ogrodnictwa, XVII Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu, 2012.
Pobierz PDF
Treder W., Klamkowski K., Tryngiel-Gać A., Sas D., Pych T. Serwis nawodnieniowy-internetowa platforma wspomagania decyzji związanych z nawadnianiem roślin sadowniczych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder W., Klamkowski K., Wójcik K., 2018 ,, A new approach method of drawing the Gaussen- Walter climate diagram" Meteorology Hydrology and Water Management 6/2:1-7.
Pobierz PDF
Treder W., Klamkowski K.An hourly reference evapotranspiration model a tool for estimating plant water requirements.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/1/2017, s.469-481
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder W., Konopacki P. 2004. Możliwości określania ewapotranspiracji potencjalnej za pomocą ewaporometrów Class A pan i Pische`a. Estimation of potential evapotranspiration by means of Class A pan and Pische's evaporometers. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 12: 95-102.
Pobierz PDF
Treder W., Konopacki P. Impact of quality and intensity of rainfallon soil water content in an orchard located in the central part of Poland. Journal of water and land development, 1999.
Pobierz PDF
Treder W., Konopacki P. Parametry hydrauliczne przewodów nawodnieniowych a równomierność nawadniania. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Nauka Praktyce Ogrodniczej” Akademia Rolnicza-Lublin 1995.
Pobierz PDF
Treder W., Konopacki P. Zmienność opadów atmosferycznych w Skierniewicach na przełomie lat 1995-1997. Zeszyty naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, tom 5, 1998.
Pobierz PDF
Treder W., Kowalczyk W. 2004. Sezonowe zmiany zawartości makro- i mikroelementów w wodzie z rzeki Rawka, w aspekcie możliwości wykorzystania jej do nawadniania roślin ogrodniczych. Seasonal changes in the macro- and microelement content in the water of the river Rawka. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 12: 87-94.
Pobierz PDF
Treder W., Kowalczyk W. 2010. Sezonowe zmiany zawartości makroelementów w wodzie z rzeki Rawki w latach 2003-2009. Seasonal changes in the macroelement content in the water of the Rawka river in 2003-2009. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 18: 155-165.
Pobierz PDF
Treder W., Mika A. The effect of irrigating apple trees cv. Lobo planted in two systems. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, vol.IV,No.3, 1996.
Pobierz PDF
Treder W., Mika A., Cegłowski M. Efekty kroplowego i podkoronowego nawadniania jabłoni. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, seria A, tom 31, 1992/93.
Pobierz PDF
Treder W., Morgaś H., Nowak J. Zmiany składu chemicznego roztworu glebowego pod wpływem fertygacji. Rocznik A.R. w Poznaniu-1998.
Pobierz PDF
Treder W., Olszewski T. Ocena wpływu sposobu nawożenia na zawartość azotu w liściach jabłoni. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Hortorum Cultus nr 3 (2) 2004.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Treder W., Rozpara E., Grzyb Z.S. Wpływ nawadniania na wzrost i owocowanie młodych śliw. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Ogólnopolska Konferencja Śliwowa, 1993.
Pobierz PDF
Treder W., Treder J. Nawadnianie róż. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Ogólnopolska Konferencja Róże w szkółce i pod osłonami, 2001.
Pobierz PDF
Treder W., Treder J., Matysiak B., Orlikowski L., Klamkowski K., Tryngiel-Gać A., Czajka M. Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych-główne założenia projektu Irrinurs. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder W., Treder K. Automatyka w produkcji anturium w Polsce. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, IV konferencja dla producentów anturium, 1999.
Pobierz PDF
Treder W., Tryngiel-Gać A. Nawadnianie i fertygacja borówek. Instytut Ogrodnictwa, Ogólnopolska Konferencja Nauka- Praktyce, 2012.
Pobierz PDF
Treder W., Tryngiel-Gać A., Klamkowski K. Potrzeby wodne matecznika truskawki prowadzonego pod osłonami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1 Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder W., Tryngiel-Gać A., Klamkowski K., Kiełkiewicz M.Assessment of the effectiveness of sprinkling to protect apple blossoms. against spring frost”Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/2/2017, s.1131-1143
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder W., Wójcik K., Klamkowski K., Tryngiel-Gać A. Ocena przestrzennej zmienności występowania opadów w Polsce centralnej w sezonie wegetacyjnym roku 2010. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/05.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder W., Wójcik K., Tryngiel- Gać A., Krzewińska D., Klamkowski K. Rozwój nawodnień roślin sadowniczych w świetle badań ankietowych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder W., Wójcik K., Tryngiel-Gać A., Klamkowski K., Michalczuk L. ,, Ocena jakości prognozowania pogody“ Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/06, s.43-56
Pobierz PDF
Treder W., Wójcik K., Żarski J. 2010. Wstępna ocena możliwości szacowania potrzeb wodnych roślin na podstawie prostych pomiarów meteorologicznych. Preliminary assessment of the possibility of estimating water requirements of plants on the basis of simple meteorological measurements. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 18: 143-153.
Pobierz PDF
Treder W., Wójcik K.,Tryngiel-Gać A., Krzewińska D., Klamkowski K. Rozwój nawodnień roślin sadowniczych w świetle badań ankietowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Treder Waldemar, Tryngiel-Gać Anna. Truskawki w systemach bezglebowych. Hasło Ogrodnicze 6/2010.
Pobierz PDF
www.ho.haslo.pl
Treder Waldemar. Czy można skutecznie walczyć z gradem. Hasło Ogrodnicze 10/2009.
Pobierz PDF
www.ho.haslo.pl
Treder Waldemar. Dozowniki nawozów w uprawach pod osłonami. Hasło Ogrodnicze 8/2009.
Pobierz PDF
www.ho.haslo.pl
Treder Waldemar. Dozowniki w instalacjach do fertygacji. SAD miesięcznik praktycznego sadownictwa 6/28.
Pobierz PDF
www.plantpress.pl
Treder Waldemar. Jak sterować zamgławianiem roślin. Szkółkarstwo 4/2012.
Pobierz PDF
www.szkolkarstwo.pl
Treder Waldemar. Polskie rozwiązania w technice nawodnieniowej. Hasło Ogrodnicze 5/2010.
Pobierz PDF
www.ho.haslo.pl
Treder Waldemar. Przymrozki przyczyna i ochrona. Hasło Ogrodnicze 5/2012.
Pobierz PDF
www.ho.haslo.pl
Treder Waldemar. Racjonalne Nawadnianie. Hasło Ogrodnicze 4/2010.
Pobierz PDF
www.ho.haslo.pl
Tryngiel-Gać A. ,, Racjonalne korzystanie z zasobów wodnych” Hasło Ogrodnicze 2019 nr 6, s. 13-16
Pobierz PDF
Tryngiel-Gać A., Treder W. ,, Potrzeby nawadniania 2020: jagoda kamczacka” Truskawka, malina, jagoda 2020 nr 5,s. 59-61
Pobierz PDF
Tryngiel-Gać A., Treder W. ,, Potrzeby nawadniania 2020:borówka wysoka” Truskawka, malina, jagoda 2020 nr 6,s. 44-46
Pobierz PDF
Tryngiel-Gać A., Treder W. ,, Szacowanie potrzeb wodnych borówki po sezonie 2018” Hasło Ogrodnicze 2018 nr 11, s. 34-36.
Pobierz PDF
Tryngiel-Gać A., Treder W., Krawiec A. Efektywność nawadniania kilku odmian borówki wysokiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/2013.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Tryngiel-Gać A., Treder W., Wójcik K. ,, 2019-kolejny bardzo suchy sezon” Truskawka, malina, jagoda 2019 nr 10-11,s. 17-19
Pobierz PDF
Tryngiel-Gać A., Treder W., Wójcik K., Klamkowski K. Efektywność nawadniania jabłoni w sadzie replantowanym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1 Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Tryngiel-Gać A., Treder W.Efficiency of irrigation of highbush blueberry in Poland.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/2/2017, s.1099-1114
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Trzewik A., Orlikowski L., Orlikowska T., Ptaszek M. Wpływ źródła wody na częstotliwość występowania Phytophthora. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Tscholl J. Nawadnianie w Południowym Tyrolu-historia-obecna sytuacja-perspektywy. Sad karłowy-Biuletyn nr 1.
Pobierz PDF
Turgay Kabay ,, Effects of different potassium dores on growth and development of drought- sensitive bean plants“ Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 19(4) 2020, s. 63-69
Pobierz PDF
Urbaniak M., Olejnik J., Ziemblińska K., Miller A., Krzysztofiak A. Składowe bilansu wodnego w pionowym profilu dla sześćdziesięcioletniego drzewostanu sosnowego w Nadleśnictwie Tuczno. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2014/II/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Uscka-Kowalkowska J., Kejna M. Zmienność warunków termiczno-opadowych w Koniczynce (Poj. Chełmińskie) w okresie 1994-2007. Acta Agrophysica, 2009, 14(1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Wąsik E., Bugajski P., Chmielowski K., Cupak A.Wpływ opadów atmosferycznych w Kotlinie Sądeckiej na zmienność ilościową ścieków dopływających do oczyszczalni Wielopole.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2016, s. 543-555
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Wąsik E., Bugajski P., Chmielowski K., Cupak A.Wpływ opadów atmosferycznych w Kotlinie Sądeckiej na zmienność ilościową ścieków dopływających do oczyszczalni Wielopole.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2016, s. 543-555
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Wąsik E., Chmielowski K. Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w filtrach piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem ziarnistego węgla aktywnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2013/01/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Wałęsa A., Młyński D., Kokoszka R. Weryfikacja wybranych metod empirycznych do obliczania przepływów minimalnych i średnich w zlewniach dorzecza Dunajca. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2014/II/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Węglarczyk S. Exceedance probability of selected low characteristic flows in mountain catchments. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2014/IV/3 (Dec 2014).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Wiejaczka Ł. Wpływ zbiornika retencyjnego na relacje między temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Nr 3( 53) 2011.
Pobierz PDF
http://iks_pn.sggw.pl/
Wierzbicki K. Komunikat o pracach naukowo-badawczych prowadzonych w latach 1986-1988 w IBMER, a związanych z techniką nawodnień umiejscowionych. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Wierzbicki K. Metody wyznaczania i oceny charakterystyk kroplowników. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych. Warszawa,1984.
Pobierz PDF
Wilczek M., Ćwintal M. Wpływ anomalii pogodowych podczas kwitnienia i dojrzewania koniczyny czerwonej w 2006 roku na wielkość i strukturę plonu nasion. Acta Agrophysica, 2008, 12(1).
Pobierz PDF
Wiśniewska-Grzeszkiewicz H. Tendencje i kierunki nawadniania roślin ozdobnych w świecie i w Polsce. Konferencja, Stan i perspektywy rozwoju nawodnień w ogrodnictwie, Warszawa 1986.
Pobierz PDF
Wójcik K., Treder W., Wójcik P. ,, Ocena efektywności nawadniania i nawożernia sadu gruszowego na glebie lekkiej“ Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Flora i ochrona środowiska. Monografie 2020, s. 56-62
Pobierz PDF
Wojcik K., Treder W., Zbudniewek A. Ocena potrzeb nawadniania jabłoni w wybranym regionie Polski w latach 2011-2016. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” NR I/1/2018, s.135-149.
Pobierz PDF
Wójcik K., Treder W., Zbudniewek A. Ocena przestrzennej zmienności występowania opadów atmosferycznych w centralnej Polsce w latach 2013-2015. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2016/I/1.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Wójcik K., Treder W., ZbudniewekA.Estimamation of plant water requirements during sequences of days without precipitation in 2011-2015.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/1/2017, s.611-624
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Wojdyła T., Pińska M., Rolbiecki S., Rolbiecki R. Wpływ mikronawodnień na zawartość skrobi i cukrów w bulwach wybranych odmian ziemniaków po zbiorach i przechowywaniu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Wojdyła T., Pińska M., Rolbiecki S., Rzekanowski Cz., Rolbiecki R. Wpływ nawadniania i nawożenia azotem na wielkość strat podczas przechowywania bulw wczesnych odmian ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 06/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Wojtasik D. Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie jęczmienia browarnego i pastewnego uprawianego na glebie lekkiej cz.I wzrost i rozwój roślin. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Agricultura nr 3 (2) 2004.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Wojtasik D. Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie jęczmienia browarnego i pastewnego uprawianego na glebie lekkiej cz.II plon i jakość ziarna. Acta Scientarium Polonovum Architektura Nr Agricultura nr 3 (2) 2004.
Pobierz PDF
www.aqua.ar.wroc.pl/acta
Woźniak A., Petryk A., Kochanek A., Petryk P., Guzdek P.Water supply and sewerage infrastructure in the Kraków metropolitan area over the period 2003-2013.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/1/2016, s. 1081-1098
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Woźny A. Wpływ warunków siedliskowych na stan zieleni przyulicznej.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Włodek S., Biskupski A., Pawęska K., Jabłoński W., Żarski J. Ocena możliwości wykorzystania ścieków do nawodnień roślin energetycznych w wybranych miejscowościach gm. Namysłów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/02.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żakowicz S., Hewelke P. Badania niektórych mikrozraszaczy w aspekcie technicznej równomierności nawadniania. Komitet Melioracji V wydziału PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1988.
Pobierz PDF
Żakowicz S., Jadczuk E. Wpływ nawodnień mikrodeszczownianych i typu podkładki na wzrost jabłoni odmiany Katja. Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1993.
Pobierz PDF
Żakowicz S., Jadczuk E. Wpływ nawożenia potasem na wielkość potencjału macierzystego gleby i wzrost jabłoni odmiany Katja. Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna,Warszawa,1993.
Pobierz PDF
Zambori- Nemeth E., Szabo K., Rajhart P., Inotai K., Seidler- Lozyskowska K., Radacsi P.,, Variability of phenolic compounds of four aromatic Lamiaceae species in consequence of different water supply”Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 2017, nr 16(4): 13-24
Pobierz PDF
www.acta.media.pl
Żarski J. Efekty nawadniania roślin zbożowych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J. Efekty nawadniania roślin zbożowych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J. Tendencje zmian klimatycznych wskaźników potrzeb nawadniania roślin w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/05.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Błażewicz J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Geldarska A. Ocena efektywności deszczowania jęczmienia jarego w aspekcie poprawy przydatności słodowniczej ziarna.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Błażewicz J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Zembold-Guła A. Ocena celowości stosowania deszczowania w technologii uprawy jęczmienia browarnego-wstępne wyniki badań. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S. Zmienność czasowa potrzeb nawadniania wybranych roślin w regionie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Grzelak B. Rola czynnika wodnego i termicznego w kształtowaniu plonów ziarna kukurydzy. Acta Agrophysica, 2004, 3 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Żarski J., Dudek S., Grzelak B., Kuśmierek- Tomaszewska R., Rolbiecki R., Rolbiecki S. Wpływ nawadniania i fertygacji kroplowej azotem na plonowanie kukurydzy na obszarze szczególnie deficytowym w wodę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1 Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Kuśmierek – Tomaszewska R., Żarski W.Effects of agricultural droughts in the province of kujawsko- pomorskie and possibilities of manimizing their impact.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2017, s.813-824
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Kuśmierek- Tomaszewska R., Knapowski T., Kozera W.Effect of sprinkler irrigation and nitrogen fertilisation on the yield size and baking value of spring wheat grain.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/2/2017, s.1275-1284
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R. Potrzeby deszczowania jęczmienia browarnego w zależności od rodzaju gleby. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R. Potrzeby i efekty nawadniania ziemniaka na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 05/2011.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plonowanie jęczmienia browarnego na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Bojar W., Kmopik L., Żarski W. Agroklimatologiczna ocena opadów atmosferycznych okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2014/II/3.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Bojar W., Knopik L., Żarski W. Agroklimatologiczna ocena opadów atmosferycznych okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2014/II/3 (Jun 2014).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Błażewicz J., Zembold- Guła A. Ocena wpływu deszczowania i nawożenia azotem na wysokość i jakość plonu dwóch odmian jęczmienia browarnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2013(2).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Januszewska- Klapa K. Ocena potrzeb i przewidywanie efektów deszczowania zbóż jarych w regionie kujawsko-pomorskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/2013.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Januszewska-Klapa K. Potrzeby i efekty nawadniania kukurydzy uprawianej na ziarno w regionie kujawsko-pomorskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2013/04/3
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Januszewska-Klapa K. Potrzeby i efekty nawadniania kukurydzy uprawianej na ziarno w regionie kujawsko-pomorskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 4/2013(3).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Dudek S., Kuśnierek-Tomaszewska R. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plonowanie jęczmienia browarnego na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 03/2009.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Żarski J., Kuśmierek- Tomaszewska R., Dusek S., 2018.Zmienność czasowa i przestrzenna susz w regionie pomorza i kujaw w okresie wzmożonych potrzeb wodnych kukurydzy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 2018/II(1), s. 407-419
Pobierz PDF
Żarski J., Treder W., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R. Ustalanie terminów nawadniania na podstawie prostych pomiarów meteorologicznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2011/06.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Zawieja J., Gudarowska E., Szewczuk A. Wpływ sposobu regulowania wilgotności gleby w młodym sadzie brzoskwiniowym na wybrane właściwości fizyczne gleby. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2015/II (1 Apr 2015).
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Zawora T., Ziernicka-Wojtaszek A. Ekstremalne wartości niedoborów i nadmiarów opadów atmosferycznych w aspekcie współczesnych zmian klimatu na przykładzie woj. podkarpackiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2008/5.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Zbieć I., Wojtasik D., Rumasz E., Podsiadło C. Wpływ deszczowania i nawożenia na procesy fizjologiczne i plonowanie jęczmienia uprawianego na glebie lekkiej. Fragmenta Agronomica, 1998(XV),nr 2(58):62-71.
Pobierz PDF
Ziernicka A. Globalne ocieplenie a efektywność opadów atmosferycznych. Acta Agrophysica, 2004, 3 (2).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Ziernicka- Wojtaszek A., Zawora T. Regionalizacja termiczno-opadowa Polski w okresie globalnego ocieplenia. Acta Agrophysica, 2008, 11(3).
Pobierz PDF
Ziernicka-Wojtaszek A., Zuśka Z., Piskulak P. Potrzeby opadowe roślin uprawnych w aspekcie współczesnych zmian klimatu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Ziernicka-Wojtaszek A., Zuśka Z., Krużel J. Warunki termiczno-opadowe w okresie wegetacyjnym (1951-2010) na obszarze woj. podkarpackiego w świetle globalnego ocieplenia. Acta Agrophysica, 2015, 22(3).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Ziernicka-Wojtaszek A.,, The frequency of accurvence of extreme and detrimental meteorological conditions for vegetation of crops in Poland“Ann. Warsaw Univ. of Life Sci- SGGW, Land Reclam. 48(2),2016: 165-172
Pobierz PDF
Zydlik Z., Pacholak E. Wpływ fertygacji na plonowanie drzew i zdolność przechowalniczą jabłek odmiany Szampion. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 1999.
Pobierz PDF
Zydlik Z., Pacholak E. Wpływ fertygacji na zdolność przechowalniczą jabłek odmiany Golden Delicious. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 1998.
Pobierz PDF
Zydlik Z., Pacholak E. Wpływ nawożenia i nawadniania na stan mikrobiologiczny gleby w replantowanym sadzie jabłoniowym. Część III Liczebność grzybów i promieniowców. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 2004.
Pobierz PDF
Zydlik Z., Pacholak E., Przybyła Cz. Effect of water deficit on the growth and yield ‘Topaz’ apple trees planted in different former soil management. Folia Horticulturae, 2004.
Pobierz PDF
Żyromski A. Prognozowanie zasobów wodnych gleby z różnym progiem czasowym. Acta Agrophysica, 2004, 3 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Łabędzki L. Estimation of local drought frequency in central Poland using the standardized precipitation index SPI. Irrigation and drainage 56/2007.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Łabędzki L. Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/03.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Łabędzki L., Bąk B. Metoda wskaźnikowej oceny i klasyfikacji uwilgotnienia gleb trwałych użytków zielonych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr III/1/2015.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Łabędzki L., Bąk B. Standaryzowany klimatyczny bilans wodny jako wskaźnik suszy. Acta Agrophysica, 2004, 3 (1).
Pobierz PDF
www.acta-agrophysica.org
Łabędzki L., Bąk B., Smarzyńska K. Spatio-Temporal Variability and Trends of Penman-Monteith Reference Evapotranspiration (FAO-56) in 1971-2010 under Climatic Conditions of Poland.
Pobierz PDF
Łabędzki L., Bąk B., Smarzyńska K. Spatio-Temporal Variability and Trends of Penman-Monteith Reference. Evapotranspiration (FAO-56) in 1971-2010 nder Climatic Conditions of Poland. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 23, No. 6 (2014).
Pobierz PDF
Łabędzki L., Bąk B.,, Indicator- based monitoringand forecasting water deficit and surplus in agriculture in Poland“Ann. Warsaw Univ. of Life Sci- SGGW, Land Reclam. 47(4),2015: 355-369
Pobierz PDF
Łabedzki L., Kanecka-Geszke E. Standardized evapotranspiration as an agricultiral drought index. Irrigation and drainage 58/2009.
Pobierz PDF
Łabedzki L.Parameterization of drought vulnerability assessment in agriculture.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/1/2017, s.535-544
Pobierz PDF
www.infraeco.pl
Łuszczyk K. Nakłady na nawadnianie plantacji roślin. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/06.
Pobierz PDF
www.infraeco.pl