Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Program Wieloletni IO. Zadanie 3.1 Rozwój wodo i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych

Dane Meteo

XXII Sympozjum Nawadniania Roślin

„NAWADNIANIE ROŚLIN W ŚWIETLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJUOBSZARÓW WIEJSKICH – ASPEKTY PRZYRODNICZO-PRODUKCYJNE I TECHNICZNO-INFRASTRUKTURALNE”

21-23 czerwca 2017 r.
Tleń (Bory Tucholskie)

Komunikat nr 1
Program

Liczba odwiedzin: 107346
Polish English Russian Automatyczne tłumaczenie za pomocą Google Translate