Dane Meteo

XXI Sympozjum Nawadniania Roślin nt.:

„NAWADNIANIE ROŚLIN W ŚWIETLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJUOBSZARÓW WIEJSKICH – ASPEKTY PRZYRODNICZO-PRODUKCYJNE I TECHNICZNO-INFRASTRUKTURALNE”

17-19 czerwca 2015 roku
Tleń (Bory Tucholskie)

Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Liczba odwiedzin: 49393