Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Instrukcja

Serwis Nawodnieniowy powstał w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa - Zadanie 2.2 „Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych w Polsce z uwzględnieniem przebiegu pogody i zasobów wodnych gleby w głównych rejonach upraw sadowniczych”. Celem serwisu jest monitorowanie przebiegu pogody w głównych rejonach upraw sadowniczych ze szczególnym uwzględnieniem klimatycznego bilansu wodnego. Strona zawiera także literaturę związaną z tematyką nawodnieniową oraz aplikacje pomocne przy wyznaczaniu potrzeb wodnych oraz dawek nawodnieniowych. Dodatkowo ma za zadanie szeroko pojęte upowszechnianie podstawowej wiedzy o technologii i technice nawodnieniowej.

Aby zapewnić prawidłowe działanie serwisu należy korzystać z aktualnych wersji przeglądarek internetowych oraz włączyć obsługę skryptów JavaScript.

Dane meteo

Ewapotranspiracja - Model według temperatury

Ewapotranspiracja - Model Grabarczyka

Nawadnianie kroplowe

Minizraszanie

Deszczowanie

Potrzeby wodne roślin

Straty ciśnienia w magistrali

Równomierność nawadniania kroplowego

Parametry pożywki

Harmonogram fertygacji

Przygotowanie mieszanki nawozów