Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Instrukcja - Dane meteo

Aby zapoznać się z aktualnymi i historycznymi danymi meteorologicznymi należy w Menu głównym wybrać zakładkę Dane meteo.

Na ekranie komputera ukaże się mapa Polski z zaznaczonymi stacjami meteorologicznymi.

Aby uzyskać dostęp do danych należy kliknąć na odpowiedni punkt na mapie. Na ekranie zostanie wyświetlone okno z danymi aktualnymi oraz zakładka dostępu do danych archiwalnych oraz do danych o klimatycznym bilansie wodnym. Dane aktualne zawierają datę oraz czas pomiaru z ostatniej godziny. Jeżeli w oknie zawierającymi dane aktualne podana jest np. godzina 10:00 oznacz to że dane średnie, minimalne i maksymalne obejmują okres od 9:00 do 10:00. Po „wejściu” w zakładkę „Dane archiwalne” mamy dostęp do danych zgromadzonych przez określoną stację meteorologiczną.

Możemy tu określić datę od której dane mają być wizualizowane oraz liczbę wyświetlonych wierszy.

W przypadku Bilansu klimatycznego określamy okres początku i końca bilansu. Dodatkowo klikając podwójnie na wybrane pole mamy możliwość korekty pomiarów. Po kliknięciu  na nazwę miesiąca uzyskamy dane bilansowe za określony miesiąc.

Pomiary meteorologiczne prowadzone są za pomocą stacji automatycznych iMETOS

Dane techniczne stacji:
Cykl pomiarowy: 12 minut
Zapis danych: co 60 minut

Czujnik pomiaru temperatury powietrza : SMT 160-30

Podziałka temperatury: 0,1 °C
Dokładność pomiaru temperatury: : ± 0.5°C

Czujnik pomiaru temperatury gleby: MD 503

Zakres pomiaru: -30°C – 99°C
Dokładność wskazań: ± 0.5 °C

Czujnik pomiaru wilgotności wzgl. powietrza: HC 103

Podziałka wilgotności względnej: 1%
Dokładność pomiaru wilg. wzgl.: 25% - 90% = 3%

Czujnik pomiaru opadu atmosferycznego

Podziałka opadu atmosferycznego: 0,2 mm
Max. mierzony opad: 12 mm/min.
Dokładność pomiarowa czujnika opadu: ± 5%

Czujnik wilgotnego liścia

Zasada pomiaru czujnika wilgotnego liścia: pomiar oporu bibuły filtracyjnej

Czujnik pomiaru promieniowania słonecznego

Zakres pomiaru promieniowania globalnego: 0 – 2000 W/m
Podziałka promieniowania globalnego: 1 W/m
Czułość czujnika promieniowania globalnego: 320 nm – 1.100 nm
Dokładność pomiarowa czujnika promieniowania: ± 5%

Czujnik pomiaru prędkości wiatru

Zakres pomiarowy czujnika prędkości wiatru: 0 – 40 m/s
Max. mierzona prędkość wiatru: 60 m/s
Min. mierzona prędkość wiatru:0,8 m/s