Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Polish Chinese (Simplified) English Russian Ukrainian Automatyczne tłumaczenie za pomocą Google Translate

Obliczanie długości czasu prowadzenia fertygacji – upraw polowych

Wpisz nazwę i parametry nawozu
Nazwa nawozuNP2O5K2O1g/l - EC (mS/cm)
Wybierz typ dozownika
Wybierz składnik i wpisz dawki
SkładnikDawka (kg/ha)Powierzchnia kwatery (ha)Wydatek wody (m3/kwaterę/h)Stężenie nawozu w beczce (%)Wydatek dozownika (l/h)Stężenie nawozu w pożywce (g/l) EC wody (mS/cm)

Wprowadź poprawne wartości