Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Słownik terminów Serwisu Nawodnieniowego

W tym słowniku jest 17 wpisów.
Szukaj wpisu w słowniku
Zaczyna się Zawiera Dokładnie brzmi jak
Wszystko E K P S T W
Strona:  « Poprzednia 1 2
Termin Definicja
Współczynnik roślinny (k)

Specyficzny dla danego gatunku i fazy rozwojowej roślin współczynnik stosowany do określania wielkości ewapotranspiracji rzeczywistej (ETc). Do wyznaczenia ETc tą metodą konieczna jest znajomość wartości ewapotranspiracji wskaźnikowej (ETo). ETc = ETo x k

Przykładowo, dla jabłoni wartości współczynnika k w trakcie sezonu wegetacyjnego mogą wahać się w granicach 0,4 (początek wegetacji) – 1,3 (miesiące letnie).

Współczynnik zwrotu wody

Współczynnik, który określa jaka ilość wody (oszacowana na podstawie danych meteorologicznych jako potrzeby wodne uprawy) ma być podana przez system nawodnieniowy. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej występuje intensywne podsiąkanie, aż do poziomu warstwy ornej. Woda podsiąkowa jest wtedy istotnym przychodem w całym bilansie wodnym uprawy. Przy intensywnym podsiąkaniu wody współczynnik zwrotu może osiągać wartość nawet poniżej 0,5 (zazwyczaj w okresie wiosennym). W miarę obniżania się poziomu wody gruntowej podsiąkanie ma coraz mniejszy udział w bilansie wodnym. Latem, w zależności od lokalnych warunków współczynnik ten może osiągać wartość 0,6 - 0,75. W przypadku niskiego (poniżej 2,5 m) poziomu wody gruntowej i przedłużającej się suszy (ponad 3 tygodnie) współczynnik zwrotu wody może osiągać wartość 1. Oznacza to, że jedynym źródłem wody w glebie jest woda podawana przez system nawodnieniowy – nie występuje podsiąkanie wody z głębszych warstw gleby.

Strona:  « Poprzednia 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL