Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Słownik terminów Serwisu Nawodnieniowego

W tym słowniku jest 17 wpisów.
Szukaj wpisu w słowniku
Zaczyna się Zawiera Dokładnie brzmi jak
Termin Definicja
Współczynnik roślinny (k)

Specyficzny dla danego gatunku i fazy rozwojowej roślin współczynnik stosowany do określania wielkości ewapotranspiracji rzeczywistej (ETc). Do wyznaczenia ETc tą metodą konieczna jest znajomość wartości ewapotranspiracji wskaźnikowej (ETo). ETc = ETo x k

Przykładowo, dla jabłoni wartości współczynnika k w trakcie sezonu wegetacyjnego mogą wahać się w granicach 0,4 (początek wegetacji) – 1,3 (miesiące letnie).

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL