Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Sympozja naukowe


XXIV Sympozjum Nawadniania Roślin nt.:

„NAWADNIANIE ROŚLIN W ŚWIETLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
ASPEKTY PRZYRODNICZO-PRODUKCYJNE I TECHNICZNO-INFRASTRUKTURALNE”

13-16 września 2021 roku
Bydgoszcz - Fojutowo


Program

Fotoreportaż