Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Program Wieloletni IO. Zadanie 3.1 Rozwój wodo i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych

Sympozja naukowe

 

XXIII Sympozjum Nawadniania Roślin nt.:

„NAWADNIANIE ROŚLIN W ŚWIETLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – ASPEKTY PRZYRODNICZO-PRODUKCYJNE I TECHNICZNO-INFRASTRUKTURALNE”

11-14 czerwca 2019 roku
Bydgoszcz - Fojutowo (Bory Tucholskie)


Program

Fotoreportaż