Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Sympozja naukowe

 

XXII Sympozjum Nawadniania Roślin nt.:

„NAWADNIANIE ROŚLIN W ŚWIETLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJUOBSZARÓW WIEJSKICH – ASPEKTY PRZYRODNICZO-PRODUKCYJNE I TECHNICZNO-INFRASTRUKTURALNE”

21-23 czerwca 2017 r. Tleń (Bory Tucholskie)


Komunikat nr 1

Program

Fotoreportaż