Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Sympozja naukowe

 

XIX Krajowe Sympozjum Nawadniania Roślin nt.:

„NAWADNIANIE ROŚLIN W ŚWIETLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – ASPEKTY PRZYRODNICZO-PRODUKCYJNE I TECHNICZNO-INFRASTRUKTURALNE”


połączone z Jubileuszem 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Czesława Rzekanowskiego

29 czerwca – 1 lipca 2011 roku w Tleniu (Bory Tucholskie)

 

Komunikat nr 3

Podsumowanie

Fotoreportaż