Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Program Wieloletni IO. Zadanie 3.1 Rozwój wodo i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych

Wyszukiwarka artykułów

Artykuły popularno-naukowe Publikacje naukowe

Pokaż nowe artykuły   Pokaż wszystkie artykuły

Znalezionych artykułów: 10
Tryngiel-Gać A., Treder W. ,, Szacowanie potrzeb wodnych borówki po sezonie 2018” Hasło Ogrodnicze 2018 nr 11, s. 34-36.
Pobierz PDF
Treder W. ,, Susza w sadach i jagodnikach’ Truskawka, malina, jagoda 2018 nr 09,s. 17-19.MPS SAD 2018 nr 09, s.42-43.
Pobierz PDF
Tryngiel-Gać A. ,, Racjonalne korzystanie z zasobów wodnych” Hasło Ogrodnicze 2019 nr 6, s. 13-16
Pobierz PDF
Tryngiel-Gać A., Treder W., Wójcik K. ,, 2019-kolejny bardzo suchy sezon” Truskawka, malina, jagoda 2019 nr 10-11,s. 17-19
Pobierz PDF
Tryngiel-Gać A., Treder W. ,, Potrzeby nawadniania 2020:borówka wysoka” Truskawka, malina, jagoda 2020 nr 6,s. 44-46
Pobierz PDF
Tryngiel-Gać A., Treder W. ,, Potrzeby nawadniania 2020: jagoda kamczacka” Truskawka, malina, jagoda 2020 nr 5,s. 59-61
Pobierz PDF
Wójcik K., Treder W., Wójcik P. ,, Ocena efektywności nawadniania i nawożernia sadu gruszowego na glebie lekkiej“ Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Flora i ochrona środowiska. Monografie 2020, s. 56-62
Pobierz PDF
Turgay Kabay ,, Effects of different potassium dores on growth and development of drought- sensitive bean plants“ Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 19(4) 2020, s. 63-69
Pobierz PDF
Rokosa M., Mikiciuk M. ,, Assesment of physiological and morphological traits of plants of the gems Fragaria under conditions of water deficit-a study review“ Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 19(1) 2020, s. 21-39
Pobierz PDF
Kucukbasmaci Alper, Sabir Ali ,, Long-term impact of deficyt irrigation on the physidogy and growth of grapevine cv. ,Prima’ grafted on various rootstocks” Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 18(4) 2019, s. 57-70
Pobierz PDF