Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Polish Chinese (Simplified) English Russian Ukrainian Automatyczne tłumaczenie za pomocą Google Translate

Oblicz dawkę wody przy określonej radiacji

Zazwyczaj stosowane dawki dla pomidorów
Warunki[ml/m2/Jul/cm2][ml/m2/Wh/m2
lato20,72
okres. grzewczy3 - 41,08 - 1,44
Aktualna radiacjaW/m2
Obliczenia dla radiacji wyrażonej w J/cm2
Próg radiacji (J/cm2) dla nawadniania
Liczba roślin/m2
Wydatek kroplownika (l/h)
Czas nawadniania zaworu (min)
Liczba zaworów
Czas do startu cyklu (minuty)
Czas cyklu nawodnieniowego (minuty)
Liczba cykli na godzinę
Pojedyncza dawka wody - ml/roślinę
Pojedyncza dawka wody - ml/m2
Pojedyncza dawka wody - ml/m2/Jul/cm2
Dawka wody na godzinę - ml/roślinę
Dawka wody na godzinę - ml/m2
Dzienna suma radiacji J/cm2/dzień
Liczba cykli na dzień
Sumaryczny czas nawadniania 1 zaworu
Sumaryczny czas nawadniania wszystkich zaworów (min)
Dzienna dawka wody - l/roślinę
Dzienna dawka wody - l/m2
Obliczenia dla radiacji wyrażonej w Wh/m2
Próg radiacji Wh/m2 dla nawadniania
Liczba roślin/m2
Wydatek kroplownika (l/h)
Czas nawadniania zaworu (min)
Liczba zaworów
Czas do startu cyklu (minuty)
Czas cyklu nawodnieniowego (minuty)
Liczba cykli na godzinę
Pojedyncza dawka wody - ml/roślinę
Pojedyncza dawka wody - ml/m2
Pojedyncza dawka wody - ml/m2/Wh/m2
Dawka wody na godzinę - ml/roślinę
Dawka wody na godzinę - ml/m2
Dzienna suma radiacji W/m2/dzień
Liczba cykli na dzień
Sumaryczny czas nawadniania 1 zaworu
Sumaryczny czas nawadniania wszystkich zaworów (min)
Dzienna dawka wody - l/roślinę
Dzienna dawka wody - l/m2