Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Polish Chinese (Simplified) English Russian Ukrainian Automatyczne tłumaczenie za pomocą Google Translate

Zasięg zwilżania

Wyznaczony zasięg zwilżenia należy traktować tylko orientacyjnie. Wskazane jest przeprowadzenie pomiarów rzeczywistego zwilżenia gleby w nawadnianym sadzie.
Kategoria glebyWilgotność początkowaWydatek emitera [l/h]Czas nawadniania [h]
Dawka [l/emiter]