Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Program Wieloletni IO. Zadanie 3.1 Rozwój wodo i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych

Szkolenia dotyczące korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

W dniu 8 kwietnia odbyło się w Instytucie Ogrodnictwa trzecie szkolenie dotyczące korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych. W szkoleniu wzięło udział 27 sadowników i doradców rolniczych.