Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Program Wieloletni IO. Zadanie 3.1 Rozwój wodo i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych

Szkolenia dotyczące korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych


W dniach 15 i 16 marca odbyły się w Instytucie Ogrodnictwa szkolenia dotyczące korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych.

W szkoleniach wzięło udział 57 osób (sadowników, doradców rolniczych, przedstawicieli przedsiębiorstw z branży rolniczej). Podczas szkolenia uczestnicy mogli w praktyce nauczyć się korzystać z baz danych oraz aplikacji obliczeniowych pozwalających na wyznaczenie wielu istotnych parametrów przydatnych przy prowadzeniu nawadniania i fertygacji upraw.

Szkolenie było bezpłatne i przeprowadzone w ramach Programu Wieloletniego IO: „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, finansowanego przez MRiRW.