Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Program Wieloletni IO. Zadanie 3.1 Rozwój wodo i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych

Polish Chinese (Simplified) English Russian Ukrainian Automatyczne tłumaczenie za pomocą Google Translate

Model Hargreavesa

Wybieramy datę, wpisujemy szerokość geograficzną (stopnie i minuty, można posiłkować się poniższą mapką) oraz minimalną i maksymalną temperaturę powietrza danego dnia

Szerokość geograficzna

°
Model Hargreavesa