Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Program Wieloletni IO. Zadanie 3.1 Rozwój wodo i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych

Nawadnianie kroplowe

Parametry kwatery i lini kroplującej
Parametry kwatery

Parametry lini kroplującej

* pola wymagane